Menu rozwijane

06 października 2018

Do Organizatorów i Uczestników
XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet
po Chorobie Nowotworowej Piersi
na Jasną Górę

Serdecznie pozdrawiam wszystkie uczestniczki XXI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę oraz rodziny i bliskich, którzy towarzyszą Paniom w tym wyjątkowym miejscu, w którym szczególną czcią otaczamy macierzyństwo. Jestem szczęśliwa i dumna z tego, że przypadł mi w udziale zaszczyt bycia Ambasadorką Walki z Rakiem Piersi w Polsce. Nasze spotkania są dla mnie zawsze wielkim przeżyciem. Cieszę się, że przed dwoma laty mogłam osobiście uczestniczyć w pielgrzymce, poczuć panującą tu niezwykłą atmosferę, doświadczyć duchowego wsparcia i poznać wspaniałe dzielne Amazonki, które wygrały walkę z chorobą, a dziś pomagają innym.

Nie sposób wyrazić w słowach ogromu ulgi, jaką przynoszą Panie kobietom w całej Polsce, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem związanym z własną chorobą i powrotem do zdrowia. Cieszę, że tak wiele osób odnajduje w sobie siłę, żeby wspierać te kobiety, które znalazły się w podobnej sytuacji.

Nie trzeba nikogo przekonywać, jak ważne jest to wsparcie. Wiadomość o chorobie, zwłaszcza o chorobie nowotworowej, zmienia całe nasze życie i rodzi pytania o przyszłość naszą i naszych najbliższych. Obecność osób, które przeszły tę samą drogę, jest w takich momentach nieoceniona. Dlatego z podziwem i uznaniem myślę o wszystkich polskich Amazonkach, które niosą pomoc innym kobietom.

Pragnę też pozdrowić serdecznie wszystkich lekarzy, pielęgniarki i pracowników służby zdrowia, duszpasterzy, a także badaczy, którzy poszukują skutecznych metod leczenia plagi naszych czasów, jaką niewątpliwie są choroby onkologiczne. Wierzę, że te wysiłki będą przynosiły coraz lepszy skutek, dając nie tylko nadzieję, ale pewność wyzdrowienia.

Raz jeszcze pozdrawiam serdecznie wszystkie uczestniczki i uczestników tegorocznej pielgrzymki, łącząc się z Państwem w modlitwie za wszystkie Panie, które zmagają się z chorobą. Dziękuję z serca wszystkim Amazonkom, które niosą im pomoc w trudnych chwilach. Empatia i solidarność, którą okazują Panie każdego dnia, są niezastąpionym źródłem sił, tak potrzebnych w procesie leczenia. Zapewniam wszystkie Panie o mojej życzliwości i gotowości współpracy w tak ważnej sprawie, jaką jest los kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi, a Paniom zaangażowanym w ruch Amazonek życzę wielu sukcesów i satysfakcji płynącej ze służby bliźnim.