Menu rozwijane

13 czerwca 2019

                                                             Do Organizatorów i Uczestników

                                                             VIII Światowego Zjazdu Nauczycieli Polonijnych

                                                             w Toruniu

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w wydarzeniu szczególnej rangi, jakim jest VIII Światowy Zjazd Nauczycieli Polonijnych, który tym razem gości w historycznym i pięknym Toruniu. Jest ono dla mnie szczególnie miłe, bowiem zostało skierowane na moje ręce w imieniu tak licznego i reprezentatywnego grona polonijnych nauczycieli i działaczy oświatowych z całego świata, w tym także zza wschodniej granicy.

Ze środowiskiem, którego są Państwo przedstawicielami, odczuwam wyjątkową więź. Problemy oświaty polonijnej i polskiej poza granicami, a w szczególności zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego i w języku polskim, są dla mnie - jako nauczyciela i pedagoga z wieloletnim doświadczeniem zawodowym - sprawami wielkiej wagi.

Rodzina, szkoła i Kościół mają w moim głębokim przekonaniu fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia żyjącego na emigracji. Stanowią one również o kondycji środowisk polonijnych i polskich w świecie, ich potencjale intelektualnym i organizacyjnym. Wiem o tym dzięki licznym spotkaniom z dyrektorami szkół polonijnych i polskich, gronami pedagogicznymi oraz uczniami, które odbywam podczas wszystkich wizyt zagranicznych, a także tym, które mają miejsce w Pałacu Prezydenckim.

Składam na Państwa ręce wyrazy uznania i wdzięczności wszystkim Nauczycielom i Pedagogom, Rodzicom, których codzienny trud i społeczne zaangażowanie służą rozwojowi oświaty polonijnej i nauczania języka polskiego w świecie. Dziękuję za wzorowe wypełnianie najważniejszego z zadań - wychowania dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską, w duchu patriotyzmu, poszanowania narodowych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Chociaż nie mogę osobiście uczestniczyć w organizowanym przez Państwa wydarzeniu, myślą i sercem łączę się z Państwem, życząc owocnych obrad. Zapewniam, że z zainteresowaniem i uwagą zapoznam się z efektami debat i dyskusji, a w szczególności z przyjętymi wnioskami.