Menu rozwijane

09 września 2019

                                                               Do Uczestników

                                                               35-lecia Zespołu Folklorystycznego

                                                               „Mali Poligrodzianie”

Szanowni Państwo!

Serdecznie gratuluję Zespołowi Folklorystycznemu „Mali Poligrodzianie” jubileuszu 35-lecia. To wyjątkowa i doskonała okazja do spojrzenia w przeszłość i podsumowania dotychczasowych osiągnięć Zespołu, który od początku istnienia prężnie działa przy Zespole Tańca Ludowego Politechniki Poznańskiej.

Wieloletnie starania „Małych Poligrodzian” o podtrzymanie i rozwój kultury ludowej zasługują na wyrażenie słów poważania i głębokiego uznania. Zespół może poszczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami zdobytymi podczas licznych festiwali krajowych i zagranicznych, czego z całego serca gratuluję. Chciałabym szczególnie podziękować młodym muzykom oraz ich opiekunom artystycznym za promowanie za granicą polskich tańców i przyśpiewek z różnych regionów kraju. Młodzi wykonawcy przybliżają obcej publiczności swoimi występami polskie oryginalne tradycje i zwyczaje ludowe, które budują naszą tożsamość narodową, a czynią to bardzo starannie, by jak najwierniej oddać charakter muzyki danego regionu, jego barwne stroje i typowe instrumenty.

Pozdrawiam gorąco przede wszystkim młodych wokalistów i tancerzy prezentujących się podczas dzisiejszego spotkania, życząc dalszych sukcesów scenicznych w przyszłości. Twórcom Zespołu i jego kierownictwu życzę natomiast, by wysiłki i serce wkładane w wykształcenie u podopiecznych wrażliwości na sztukę oraz wychowywanie ich w duchu szacunku dla polskiej kultury ludowej procentowały w kolejnych latach uznaniem komisji festiwalowych i szerokiej publiczności.