Menu rozwijane

01 czerwca 2019

                                                                            Do Uczestników

                                                                            45-lecia Międzyzakładowego Klubu

                                                                            Honorowych Dawców Krwi

                                                                            Polskiego Czerwonego Krzyża

                                                                            przy Pratt & Whitney Rzeszów

Szanowni Państwo!

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa obecnych na uroczystości 45-lecia Międzyzakładowego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Pratt & Whitney w Rzeszowie.

Gratuluję naprawdę pięknego Jubileuszu, który zmusza do refleksji i jest momentem, kiedy wracają wspomnienia, kiedy można spojrzeć wstecz na minione wydarzenia i osiągnięcia. W długiej historii Klub, który powstał zainspirowany inicjatywą PCK tworzenia w Polsce zakładowych klubów Honorowych Dawców Krwi, potrafił sukcesywnie i konsekwentnie zachęcać kolejne osoby do wstępowania w swoje szeregi. Przez lata tworzyła się i powiększała rodzina tych, którzy propagują ideę honorowego dawstwa krwi. Są oni godnym do naśladowania przykładem gotowości do ratowania ludzkiego życia. Dzisiaj Klub zrzesza już ponad czterystu honorowych krwiodawców. Świadczy to dobitnie o tym, jak dużo jest osób zaangażowanych i wrażliwych społecznie w regionie. Dziękuję zatem im wszystkim za dzielenie się z bliźnim krwią - bezcennym darem życia. Swoją postawą w pełni zasługują na najwyższy szacunek i słowa ogromnego uznania.

Życzę wszystkim Państwu wspaniałej uroczystości spędzonej w miłej atmosferze, a Klubowi jeszcze bardzo wielu lat istnienia i prowadzenia działalności humanitarnej, która zawsze będzie potrzebna.