Menu rozwijane

01 czerwca 2019

                                                               Do Uczestników uroczystości 70-lecia

                                                               Ludowego Klubu Sportowego „Groń”

                                                               w Bujakowie

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość jest bardzo szczególnym momentem w życiu Ludowego Klubu Sportowego „Groń”, ponieważ mija właśnie 70 lat od jego założenia. To doniosłe wydarzenie jest wspaniałą okazją, aby przypomnieć nie tylko Państwa wieloletnią tradycję i historię, ale także zaprezentować osiągnięcia i sukcesy. Od momentu powstania Klub stwarza dzieciom, młodzież i dorosłym jak najlepsze warunki do rozwoju sportowego i czynnej rekreacji dla podtrzymania zdrowia i tężyzny fizycznej. Jest to dla Państwa z pewnością powód do dumy i dużej satysfakcji.

Składam zatem wyrazy uznania oraz szacunku dla pracy wszystkich osób, które od lat wytrwale działają na rzecz swojego środowiska lokalnego i konsekwentnie zabiegają o nieprzerwane funkcjonowanie klubowego obiektu. Dziękuję Państwu za podejmowanie także pozasportowych aktywności dla dobra mieszkańców wsi Bujaków, takich jak współorganizowanie miejscowych wydarzeń religijnych i charytatywnych.

Wierzę głęboko w to, że następne lata istnienia Klubu będą równie owocne jak dotychczasowe i pozwolą na realizowanie nowych, ambitnych planów.

Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich Państwa i życzę udanego jubileuszu.