01 lutego 2020

                                                                                      Uczestnicy i Organizatorzy

                                                                                      Balu Studniówkowego dla Maturzystów

                                                                                      Polskich Szkół Wschodniego Wybrzeża NY, USA

Szanowna Pani Prezes,

Szanowni Dyrektorzy Szkół Polonijnych,

Szanowne Grono Pedagogiczne,

Drodzy Maturzyści,

Szanowni Państwo,

W imieniu mojego Małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz własnym, serdecznie pozdrawiam Organizatorów i Uczestników Balu Studniówkowego dla Maturzystów Polskich Szkół Wschodniego Wybrzeża, organizowanego przez Centralę Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku.

Z sympatią wspominam wizyty w Nowym Jorku w 2018 i 2019 roku, podczas których miałam przyjemność wziąć udział w akcji Narodowego Czytania i wspólnie z młodzieżą placówek oświatowych zrzeszonych w Centrali odczytać fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza i noweli „Sachem” Henryka Sienkiewicza. Pragnę podziękować Przedstawicielom, Uczniom Szkół oraz Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji Narodowego Czytania w Stanach Zjednoczonych, co bez wątpienia jest oznaką ogromnego przywiązania do rodzimej literatury
i polskiej tradycji.

Drodzy Maturzyści, już za 100 dni przystąpicie do egzaminu dojrzałości, który jest symbolicznym podsumowaniem Waszej ścieżki edukacyjnej oraz wiedzy, jaką nabyliście w ciągu wielu lat nauki poza granicami Ojczyzny. Mimo, że egzamin w szkołach polonijnych różni się od tradycyjnej polskiej matury, jest on niezwykle istotny i bardzo potrzebny. Przede wszystkim podnosi prestiż języka polskiego, podkreśla znaczenie przedmiotów takich jak historia Polski, wiedza o kulturze i literaturze, a to stanowi o Waszej tożsamości narodowej. Gratuluję Wam dotychczasowych osiągnięć w nauce i życzę, aby inspirowały Was do wyznaczania kolejnych, ambitnych celów i realizacji marzeń.

Wyrazy uznania i wdzięczności kieruję do Nauczycieli oraz Wychowawców za trud nauczania młodych Rodaków polskiej mowy, tradycji, kultury i historii naszej Ojczyzny. Dziękuję Rodzicom za wychowywanie swoich pociech w duchu patriotyzmu i miłości do kraju ich przodków.

Na nowy 2020 Rok, proszę o przyjęcie serdecznych życzeń pomyślności, satysfakcji płynącej z pracy oświatowej i wychowawczej oraz realizacji wszystkich planów osobistych i zawodowych. Tegorocznym Maturzystom życzę wspanialej zabawy podczas Balu Studniówkowego.