Menu rozwijane

15 czerwca 2019

                                                            Do Uczestników

                                                            Jubileuszu 160-lecia

                                                            Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach

Szanowni Państwo!

Czuję się wyróżniona i zaszczycona zaproszeniem do wzięcia udziału w obchodach 160-lecia istnienia Zespołu Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Ogromnie żałuję, że nie mogę uczestniczyć w tym jakże doniosłym wydarzeniu.

Państwa Szkoła przeszła długą drogę, która rozpoczęła się od założonej 160 lat temu trzyletniej szkoły prymarnej, do dzisiejszej nowoczesnej placówki im. ks. prof. Józefa Tischnera, co spowodowało, że Państwa społeczność dołączyła do prestiżowej Rodziny Szkół Tischnerowskich. Szkoła przetrwała mimo burzliwych rozdziałów historii Polski dzięki niespożytemu zaangażowaniu wszystkich dotychczasowych pedagogów, którzy nie szczędzili wysiłków, by jak najlepiej wykształcić i wychować kolejne pokolenia młodych mieszkańców tego malowniczego zakątka w dolinie Dunajca. Doceniam głęboko Państwa działalność skierowaną na rozwój zdolności i zainteresowań wychowanków, na kształtowanie ich godnych uznania postaw obywatelskich i patriotycznych. Na pewno na konto Państwa wielu sukcesów i osiągnięć trzeba wpisać otwarcie siedem lat temu Szkoły Muzycznej I stopnia. Miałam możliwość sama przekonać się o jej wysokim poziomie nauczania, oglądając fragment spektaklu muzycznego, opartego na motywach powieści Astrid Lindgren „Pippi Langstrump”, z którym w 2017 roku przyjechali do Pałacu Prezydenckiego młodzi artyści z Domosławic.

Można śmiało powiedzieć, że bycie zarówno nauczycielem, jak i uczniem tej placówki oświatowej jest powodem z jednej strony do dumy, z drugiej zaś zobowiązuje do rzetelnego wywiązywania się na co dzień z powinności, jakie nakłada system oświatowy. Wiem, że potrafią Państwo sprostać wszelkim wymaganiom w sposób godny naśladowania.

Życzę wszystkim Państwu niezapomnianych obchodów jubileuszowych, niech będą wspaniałą okazją do radości przy wspominaniu chlubnej przeszłości oraz impulsem do dalszej pracy i pomnażania obecnego dorobku.