Menu rozwijane

05 listopada 2018

                                                                                        Organizatorzy i Uczestnicy kongresu

                                                                                       „Laboratorium Wymiany”

                                                                                        Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

                                                                                        w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Drodzy Nauczyciele i Dydaktycy z Polski i Niemiec,

Szanowni Państwo,

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim Państwu, przybyłym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie na kongres „Laboratorium Wymiany”, zorganizowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Z tej okazji chcę skierować słowa uznania i wdzięczności dla wszystkich osób i instytucji zaangażowanych w budowanie bliskich i trwałych relacji pomiędzy partnerskimi szkołami i pomiędzy przedstawicielami młodego pokolenia, z Polski i Niemiec.

Bardzo się cieszę, że Państwa działalność się rozwija, przynosząc korzystne rezultaty obydwu stronom. Dzięki podejmowanym wspólnie działaniom – kursom, spotkaniom, praktykom zawodowym i wizytom w miejscach historycznej pamięci – polscy i niemieccy nauczyciele mają szansę lepiej się poznawać, podnosić swoje kompetencje, doskonalić współpracę, inspirować się wzajemnie i zdobywać nowe doświadczenia w szkolnej wymianie.

To ważny i cenny wkład w umacnianie partnerskich, przyjaznych stosunków, łączących nasze kraje i narody. Jestem również przekonana, że dynamiczny rozwój nowych technologii komunikacji dokonujący się na całym świecie – o którym będą Państwo także rozmawiać – sprzyja pogłębianiu tych relacji i nadaje im coraz istotniejsze znaczenie. Państwa organizacja to jeden z mocnych, trwałych mostów, łączących Polskę i Niemcy. Nie byłoby to możliwe bez Państwa zaangażowania, trudu i poświęcenia, za co chcę bardzo serdecznie podziękować i wyrazić moje najwyższe uznanie.

Nauka służy przekazywaniu wiedzy, ale nie powinna mieć nic wspólnego z nudą, hermetycznością prelekcji, przymusem. Powinna raczej wyrastać z doświadczenia, które ma swoje źródło w spontaniczności, w zdolności do innowacji i kreatywnym działaniu. Takie formy prezentacji wiedzy mogą zjednywać nauce pasjonatów, którzy kiedyś, już jako dojrzali badacze, poszerzać będą nasze horyzonty. Aby tak się stało, konieczna jest wymiana doświadczeń i wspólne działanie, które może odbywać się w ramach bezpośrednich spotkań, ale dzięki nowym technologiom także w przestrzeni wirtualnej. Cieszę się, że tym właśnie zagadnieniom poświęcony jest tegoroczny kongres polsko-niemieckiej wymiany szkolnej „Laboratorium Wymiany”.

Od więzi, jakie dziś połączą młodzież polską i niemiecką, w znacznej mierze zależy kształt stosunków między naszymi krajami jutro oraz wykorzystanie wspólnego potencjału, jaki wiąże się z polsko-niemiecką współpracą kulturalną, gospodarczą i naukową. Skoro chcemy nadal razem tworzyć Europę państw i narodów, zjednoczonych w imię wspólnych wartości, winniśmy już teraz dbać o to, by młodzi ludzie z naszych krajów rozumieli się nawzajem i darzyli wzajemnym szacunkiem.

Życzę Państwu wielu ciekawych dyskusji i owocnych obrad. Niech Państwa działalność, podejmowana pod auspicjami Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, w tym także obecny kongres, przyczynia się do budowania takiej właśnie Europy Narodów – Przyjaciół i Partnerów.