Menu rozwijane

14 września 2019

                                                                Do Uczestników

                                                                IX Ogólnopolskiego Zjazdu Kół Gospodyń Wiejskich

                                                                i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich

          

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa obecnych na IX Ogólnopolskim Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich i Innych Organizacji Kobiecych z Terenów Wiejskich.

Doroczny Zjazd jest wspaniałą okazją do zaprezentowania szerszej publiczności regionalnych osiągnięć będących powodem do szczególnej dumy. Wieś polska prężnie się rozwija i patrzy w przyszłość, jest coraz bardziej nowoczesna, ale równocześnie nie zapomina o swoim dziedzictwie kulturowym i obyczajach przekazywanych następcom. Ten ogromny potencjał tkwiący w tradycji i kulturze wiejskiej trzeba stale pielęgnować, by kolejne pokolenia Polaków mogły cieszyć się bogactwem i kolorytem ludowych strojów, oryginalnego rękodzieła, pysznej kuchni i muzyki związanych z codziennym i religijnym życiem mieszkańców wsi.

Dziękuję wszystkim Paniom – gospodyniom z całego kraju za codzienną pracę i aktywność, za niespożytą energię, kreatywność i pasję, za wzbogacanie spuścizny narodowej o niepowtarzalny dorobek wielu poprzednich pokoleń, które ukształtowały dzisiejszy styl życia i charakter twórczości ludowej.

Życzę Państwu, a przede wszystkim Paniom, udanych dwudniowych wydarzeń, miłych spotkań i dobrej, wspólnej modlitwy w licheńskim Sanktuarium Maryjnym.