25 października 2020

                                                                                       Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie

                                                                                       Polskiej Szkoły Dokształcającej

                                                                                       im. Świętej Faustyny w Ozone Park

                                                                                       Nowy Jork

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję w imieniu własnym i mojego męża za zaproszenie do udziału w obchodach 50. rocznicy powstania Polskiej Szkoły Dokształcającej im. Świętej Faustyny w Ozone Park. To ogromnie ważne wydarzenie w historii placówki, a także w życiu lokalnej społeczności polonijnej.

Jubileusz 50-lecia Szkoły jest doskonałą okazją, aby z dumą i satysfakcją podsumować doświadczenia i sukcesy będące rezultatem dotychczasowej wspólnej pracy grona pedagogicznego oraz uczniów i ich rodziców. To dobry czas, by tworzyć plany na przyszłość, myśląc o najmłodszych członkach Państwa wspólnoty.

Z uwagą i zainteresowaniem obserwuję od kilku lat liczne inicjatywy i działania, które dobrze służą rozwojowi szkolnictwa polonijnego na świecie. Przyjmujemy je w Polsce z ogromną wdzięcznością, podziwiając zaangażowanie tych społeczności szkolnych.

Oświata polonijna to nie tylko inwestycja w budowanie pozycji Polonii, ale także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w krajach, w których nasi Rodacy żyją i pracują. Dziękujemy zatem za wytrwałą pracę pedagogiczną i kształtowanie poczucia tożsamości narodowej w młodym pokoleniu Polaków wychowujących się na amerykańskiej ziemi.

Z okazji pięknego jubileuszu składamy Państwu serdeczne gratulacje. Życzymy, aby wszystkie podejmowane działania były źródłem osobistej satysfakcji oraz inspiracją do wzmacniania i pogłębiania więzi z Ojczyzną. Dziękujemy za wypełnianie najważniejszego z zadań - wychowania dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską w duchu patriotyzmu, poszanowania narodowych tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Prosimy przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów.