Menu rozwijane

08 maja 2022

Publiczność, Wykonawcy, Organizatorzy i Sponsorzy

koncertu dobroczynnego „Festiwal Psalmów Dawidowych.

Polskie Matki Matkom Ukraińskim”

w Warszawie

 

Drodzy Państwo!

Dzieci, szczególnie młodsze, poproszone o narysowanie miłości, szczęścia i bezpieczeństwa zwykle umieszczają w swoich pracach wizerunki matki i dziecka. To symbolika zrozumiała i bardzo bliska także dla tych, którzy dziećmi już nie są. Mama lub babcia są również ważnymi bohaterkami prac plastycznych i opowieści tych dzieci ukraińskich, które przybyły do Polski w ciągu ostatnich dwu miesięcy. Jednak często są to niezwykle przejmujące sceny – ukazujące koszmar wojny, trudy ucieczki w nieznane oraz lęk o siebie i najbliższych.

Jako Polacy jesteśmy głęboko poruszeni zbrodniczą napaścią Rosji na naszych sąsiadów z Ukrainy. Solidarnie pomagamy im tak, jak tylko możemy, zarówno na terenach objętych działaniami wojennymi, jak i tu, w Polsce. Otworzyliśmy nasze serca i domy na potrzeby ponad trzech milionów uchodźców, spośród których większość to kobiety, dzieci i osoby starsze. Szczególnie my, matki, najlepiej rozumiemy, że dla bezpieczeństwa i zdrowia naszych pociech każda z nas jest gotowa uczynić wszystko. To wspólne doświadczenie troski o dzieci ułatwia nam wzajemne zrozumienie i sprostanie obecnym wyzwaniom. Mieszkające pod jednym dachem rodziny polskich gospodarzy i ukraińskich gości zasiadają razem do stołu, wspierają się, dzielą między siebie obowiązki domowe. Można powiedzieć, że w wielu przypadkach i polskie, i ukraińskie mamy zyskały w ten sposób nowe dzieci. Jestem przekonana, że nawiązywane teraz serdeczne, bliskie relacje przyniosą wiele dobra obu naszym narodom i umocnią łączącą nas przyjaźń.

Wyczekując sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, nie szczędźmy wysiłków, aby zaradzić złu, które przyniosła ta straszna wojna. Składam gorące podziękowania społecznikom, wolontariuszom, darczyńcom, przedsiębiorcom, ludziom mediów, artystom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączają się w pomoc walczącej o wolność Ukrainie. O przyjęcie wyrazów uznania i wdzięczności proszę również znakomitych artystów, a także przedstawicieli Fundacji im. Rodziny Ulmów SOAR oraz Polskiego Radia, a więc współorganizatorów i twórców dzisiejszego wyjątkowego koncertu. Inauguruje on zbiórkę pieniężną na rzecz Narodowego Szpitala Dziecięcego w Kijowie. To ogromnie ważny cel, zważywszy na ogrom zniszczeń w ukraińskich placówkach ochrony zdrowia oraz potrzeby ich pacjentów – wśród których, według danych oficjalnych, jest już ponad czterysta rannych dzieci. Kwesta potrwa do 26 maja, czyli do polskich obchodów Dnia Matki. A ponieważ na Ukrainie to piękne święto przypada w drugą niedzielę maja, czyli dzisiaj, składam ukraińskim mamom z serca płynące życzenia: przede wszystkim wytrwałości oraz jak najszybszego powrotu do normalnego, spokojnego życia – bez obaw o los rodziny, w szczęściu i zdrowiu.

Raz jeszcze najserdeczniej Państwu dziękuję za dzisiejszą obecność w stołecznym Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Szczególne pozdrowienia przekazuję naszym przyjaciołom z Ukrainy, reprezentowanym między innymi przez rodzinę Karakeviców, uchodźców z okolic Jaworowa. Życzę Państwu niezapomnianych wrażeń artystycznych i miłego wieczoru.