Menu rozwijane

20 maja 2022

Do Organizatorów i Uczestników konferencji

„Psychiczne i somatyczne skutki pandemii

wśród dzieci i młodzieży”

 

 

Szanowni Państwo,

najserdeczniej dziękuję za zorganizowanie tej konferencji i zaproszenie do dyskusji na temat, którego wagi nie sposób przecenić. Cieszę się, że znakomici teoretycy i praktycy w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą podejmują dyskusję nad trudną sytuacją, w jakiej wciąż znajduje się wielu uczniów i studentów. Jako matka i nauczycielka podzielam pogląd, że udzielając im wsparcia warto opierać się na sprawdzonej wiedzy specjalistów.

Dwa i pół roku temu ludzkość zaatakował wirus SARS–CoV–2. Większość państw świata, w tym Polska, wdrożyła rekomendowane przez epidemiologów restrykcje, których celem było ograniczenie ilości zakażeń. Okazało się to jednak źródłem nowych zagrożeń dotyczących bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, podtrzymywania związków rodzinnych i towarzyskich, bliskich relacji mistrz–uczeń i wychowawca–podopieczny oraz filarów zdrowego trybu życia. Wielu z nas dał się we znaki niedostatek aktywności fizycznej i pobytu na świeżym powietrzu, trudności z zachowaniem urozmaiconej, zbilansowanej diety, a także długotrwały, skumulowany stres.

Szczególnie dotknęło to młodzież i dzieci. Młodych trapił lęk o siebie i najbliższych oraz rozłąka z kolegami, przyjaciółmi i krewnymi. Niestety, czasem również śmierć któregoś z nich. Obciążeniem była też dezorganizacja życia domowego, uczucie osamotnienia, wyobcowanie z życia wspólnoty szkolnej i parafialnej, psychologiczne i fizjologiczne problemy związane z noszeniem maseczek sanitarnych, nauczanie zdalne oraz związane z tym długie godziny spędzane przed ekranami komputera i smartfona. Wskaźniki fizycznego i psychicznego zdrowia uczniów i studentów uległy pogorszeniu. U wielu osób pojawiły się lub zaostrzyły różnego rodzaju schorzenia. Co gorsza, część dzieci i nastoletniej młodzieży do tej pory nie potrafi rozpoznać, nazwać i zakomunikować swoich bolączek dorosłym – którzy również nie zawsze są w stanie je zidentyfikować.

Wobec tych realiów trudno przejść obojętnie. Dlatego zainicjowałam akcję Usłyszeć Dzieci. We współpracy z ekspertami z zakresu medycyny, psychologii, pedagogiki i socjologii, za pośrednictwem mediów społecznościowych prezentujemy rodzicom i nauczycielom porady dotyczące wspomnianych tu zagadnień.

Dlatego z uznaniem odnoszę się do Państwa działania nakierowanego na to, aby precyzyjnie opisać problemy, z którymi mamy tu do czynienia. Dziękuję również za wszystkie formy zaangażowania w pomoc młodym Polakom zmagającym się ze skutkami pandemii i obostrzeń sanitarnych.

Mam nadzieję, że dzisiejsze Państwa spotkanie będzie inspiracją dla coraz liczniejszego grona rodziców, pracowników placówek oświatowo–wychowawczych, badaczy oraz przedstawicieli właściwych instytucji publicznych. Jestem przekonana, że złączeni tak szlachetnym, wspólnym celem – działając razem, ponad wszelkimi podziałami – możemy uczynić wiele dobrego.

Serdecznie Państwa pozdrawiam oraz życzę owocnych i inspirujących obrad.