23 listopada 2021

Uczestnicy i Organizatorzy
uroczystości otwarcia i poświęcenia
Niepublicznego Przedszkola
i Żłobka „Trampolina” w Henrykowie

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestników uroczystości otwarcia i poświęcenia Niepublicznego Przedszkola i Żłobka „Trampolina” w Henrykowie. Cieszę się, że właśnie tutaj powstała placówka dbająca o wszechstronny rozwój dzieci. Jest to z pewnością wielka zasługa Księży Orionistów, Sióstr Nazaretanek, a także wszystkich, którzy tworzą to wyjątkowe przedsięwzięcie. Jestem pewna, że będzie to miejsce przyjazne, tętniące życiem i pełne radości.

Gratuluję ukończenia tej niezwykle potrzebnej inwestycji i składam wyrazy uznania wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do powstania przedszkola oraz żłobka. To piękny przykład działania na rzecz innych i troski o dobro wspólne. Jestem przekonana, że obserwowanie, jak dzięki Państwa dobroci rozwijają się talenty i osobowości najmłodszych, będzie dla Państwa największą nagrodą. Wiem, że na podopiecznych żłobka i uczniów przedszkola czeka wiele atrakcji, a także bardzo urozmaicony i nowoczesny program wychowawczy i edukacyjny. 

Pozdrawiam też cały personel żłobka i pracowników przedszkola. Życzę Państwu, aby praca z najmłodszymi i świadomość, że mogą Państwo towarzyszyć swoim podopiecznym w radosnym odkrywaniu świata, były dla Państwa zawsze źródłem wielkiej satysfakcji.