Menu rozwijane

21 sierpnia 2022

Do Organizatorów, Uczestników i Wykonawców
VII Festiwalu Psalmów Dawidowych
„Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” – 
„Tylko Razem”

Szanowni Państwo,

Niczym nieusprawiedliwiona napaść Rosji na Ukrainę pół roku temu wywołała na świecie z jednej strony potępienie tego aktu, a z drugiej wzbudziła niezwykłą ogólnoludzką solidarność z narodem ukraińskim. Ruszyła ze wszystkich stron pomoc i wyrazy wsparcia dla jej ofiar. Zawiązała się ścisła współpraca w Europie, by nieść otuchę oraz działać na rzecz potrzebujących i uchodźców wojennych, którzy trafili do różnych państw, ratując własne życie, szukając schronienia i poczucia bezpieczeństwa.

Jestem bardzo wdzięczna Fundacji im. Ulmów SOAR za inicjatywę zorganizowania dzisiejszego koncertu z festiwalowego cyklu „Psalmy Dawidowe”, który łączy artystów reprezentujących trzy narody: żydowski, ukraiński i polski. Nazwa koncertu „Tylko Razem” znakomicie odzwierciedla intencję spotkania i jego wspólnotowy charakter. Za chwilę ze sceny wybrzmi muzyka, która podkreśli i wyrazi potrzebę jednoczenia się i braterstwa w tym wyjątkowo trudnym teraz czasie. Wierzę głęboko w to, że ten przekaz w formie artystycznej przyniesie nadzieję na pokój oraz przywróci nam wszystkim wiarę w siłę humanitarnego ducha i trwałość ludzkich więzi. Niech cierpienie i dramat, które przeżywa teraz Ukraina, skończą się jak najszybciej, by ludzie wygnani ze swoich domów mogli do nich powrócić i zacząć żyć na nowo w wolnej ojczyźnie.

Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie, a w szczególności artystów, którzy uświetnią dzisiejszy koncert. Jestem pewna, że ten wieczór pozostawi niezatarty ślad w Państwa pamięci. Życzę także organizatorom kontynuowania tradycji festiwalowej w następnych latach. 

Agata Kornhauser–Duda