Menu rozwijane

Fenomenu, jakim jest wysoka pozycja społeczna kobiet w Polsce nie można w pełni zrozumieć bez odniesienia do historii – ani bez spojrzenia ku Jasnej Górze.
Życzę także, by przez wiele kolejnych lat mogli Państwo prowadzić tę dobroczynną działalność na rzecz dzieci, które odwdzięczają się najlepiej, jak potrafią – szczerym uśmiechem.
Gratuluję wszystkim Państwu tej jakże potrzebnej inicjatywy integracyjnej i wierzę głęboko, że jej pozytywne efekty będą odczuwalne również w Europie - napisała Pierwsza Dama.
Już od dwóch dekad dają Państwo szansę tym młodym ludziom wzmocnić więzi z Ojczyzną - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Cieszę się bardzo, że spektakl ten powstał, uczy on bowiem młodych ludzi akceptacji i szacunku dla osób z niepełnosprawnościami - napisała Pierwsza Dama. Spektakl wykonują podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Lublina.
Jestem pod niezmiennym, dużym wrażeniem angażowania się młodych ludzi w sprawy swoich szkolnych koleżanek i kolegów - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Cieszę się bardzo, że Państwa Międzynarodowa Konferencja jest kontynuowana w naszej części Europy i doczekała się już czternastej edycji, co potwierdza tylko jej wysoki prestiż - napisała Pierwsza Dama.
Kontynuowanie tych spotkań szachowych jest też ważnym elementem procesu wychowawczego, w trakcie którego młodzi ludzie uczą się wrażliwości na los uboższych rówieśników z naszych sąsiednich krajów - napisała Agata Kornhauser-Duda.
"Kobiety potrafią w harmonijny sposób łączyć obowiązki rodzinne z innymi wyzwaniami. Swoją inspirującą postawą dają przykład, że kobieta może realizować swoje ambicje" - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Witam wszystkich uczniów i absolwentów Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym, a szczególnie nowych stypendystów, dla których to pierwszy kontakt z Krajowym Funduszem na rzecz Dzieci.
Proszę przyjąć moje podziękowanie za miłosierdzie i miłość, jaką okazują Siostry swoim podopiecznym, wypełniając codzienną posługę Bogu - napisała Pierwsza Dama.
Wyrażam słowa uznania Dyrekcji, Nauczycielom i pozostałym Pracownikom za oddanie i codzienny trud, który wkładają w wychowanie uczniów w duchu wartości chrześcijańskich - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie na uroczyste obchody 25-lecia istnienia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Filipa Neri w Radomiu - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Głęboko wierzę w to, że Szkoła będzie kontynuowała swoją misję kształtowania nowych pokoleń młodzieży w umiłowaniu Małej i Dużej Ojczyzny - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Bardzo się cieszę, że podczas trwania festiwalu prezentowane jest tak szerokie spektrum polskich filmów - napisała Agata Kornhauser-Duda, która objęła festiwal honorowym patronatem.

Inicjatywy

Inicjatywy