– Problemy oświaty polonijnej i polskiej poza granicami, a w szczególności zagadnienia związane z nauczaniem języka polskiego i w języku polskim, są dla mnie sprawami wielkiej wagi – napisała Pierwsza Dama.
– Dziękuję za kształtowanie i wzmacnianie w młodych ludziach tolerancyjnej, otwartej i akceptującej postawy wobec cierpiących, za wyzwalanie aktywności i kreatywności – napisała Agata Kornhauser-Duda.
Hasło „Piękno jest w Tobie” najlepiej charakteryzuje istotę przedsięwzięcia, jaką jest udowadnianie kobietom, że są wspaniałe, silne i mogą pokonać wszystko swoją matczyną miłością i bezprzykładnym poświęceniem - napisała Małżonka Prezydenta.
Towarzystwo w pełni zasługuje na najwyższy szacunek i słowa ogromnego uznania. (...) Dziękuję za tę godną naśladowania postawę prospołeczną - napisała Pierwsza Dama.
– To bardzo ważne, by uczniowie mogli sami sięgać po polskie teksty i dzieła naszej literatury, w której wyrażony jest szacunek dla dziedzictwa narodowego - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Państwa Hospicjum jest miejscem, gdzie opiekunowie niosą ulgę w bólu i pielęgnują cierpiących, stwarzają im rodzinną atmosferę, wypełniając jednocześnie humanitarną misję – napisała Pierwsza Dama.
– Składam zatem wyrazy uznania oraz szacunku dla pracy wszystkich osób, które od lat wytrwale działają na rzecz swojego środowiska lokalnego – napisała Agata Kornhauser-Duda.
– Przez lata tworzyła się i powiększała rodzina tych, którzy propagują ideę honorowego dawstwa krwi. Są oni przykładem gotowości do ratowania ludzkiego życia – napisała Małżonka Prezydenta.
Podczas uroczystości pogrzebowych śp. Siostry Laurencji - Stanisławy Adamiec minister Adam Kwiatkowski odczytał list Pierwszej Damy. - Na zawsze zachowam w pamięci Jej szczególny charyzmat - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem zarówno Polski, jak i Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko - napisała Małżonka Prezydenta.
- Podejście, w którym pacjent może być ekspertem w tworzeniu standardów opieki medycznej i partnerem w poszukiwaniu najlepszych metod leczenia uważam za przełomowe - napisała Małżonka Prezydenta.
Motywy i wątki, które przez wiele stuleci były przedmiotem zainteresowania najwybitniejszych artystów, pokazane są tu w sposób zupełnie nowy - napisała Małżonka Prezydenta.
Wierzę, że wszystkie osoby, które poznaliście oraz miejsca, które zwiedziliście, już na zawsze zostaną w Waszej pamięci - napisała Pierwsza Dama.
Małżonka Prezydenta skierowała wyrazy głębokiej wdzięczności za szlachetny, ludzki gest dzielenia się z innymi do uczestników Balu Walentynkowego Fundacji „Uśmiech Dziecka”.
Szlachetna misja, która przyświeca Towarzystwu od lat, za każdym razem pogłębia wiarę w ludzi dobrej woli i odruch solidarności ze słabszymi i będącymi w potrzebie - napisała Agata Kornhauser-Duda.

Inicjatywy

Inicjatywy