Menu rozwijane

- Jestem Państwu ogromnie wdzięczna za dotychczasową pięćdziesięcioletnią pracę w środowisku lokalnym oraz oddanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami - napisała Małżonka Prezydenta.
Jestem szczęśliwa i dumna z tego, że przypadł mi w udziale zaszczyt bycia Ambasadorką Walki z Rakiem Piersi w Polsce - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Laureaci tego wyjątkowego Konkursu nagradzani są za upór, niezłomność i ciągłe udowadnianie, że pracownicy niepełnosprawni w niczym nie ustępują pełnosprawnym - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Państwa wieloletnie starania o podtrzymanie i rozwój lokalnej kultury zasługują na wyrażenie słów poważania i głębokiego uznania - napisała Agata Kornhauser-Duda do uczestników jubileuszowych uroczystości.
Cieszę się, że już po raz siódmy uzdolnieni matematycznie uczniowie spotykają się na ogólnopolskim Kongresie Młodych Matematyków - podkreśliła Pierwsza Dama.
- Chcę wyrazić mój głęboki szacunek dla Państwa codziennego trudu, fachowości w leczeniu i wiedzy merytorycznej - napisała Małżonka Prezydenta.
- We wszystkich zakątkach Polski obchodzimy 100. rocznicę odzyskania niepodległości, nie mogło więc zabraknąć również głosu kobiet wiejskich - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Pielęgnujcie w sobie Wasze twórcze zainteresowania i pamiętajcie, że radość, którą dajecie innym, ma moc, żeby zmieniać świat - napisała Agata Kornhauser-Duda.
- Życzę Wam odwagi i konsekwencji w wyborze ścieżki zawodowej kariery. Jestem pewna, że podołacie wyzwaniom, które czekają na Was w przyszłości - napisała Pierwsza Dama.
Jestem pełna uznania dla wszystkich sportowców, biorących udział w Igrzyskach, ich trenerów oraz rzeszy wolontariuszy - napisała Agata Kornhauser-Duda, która jest patronką ruchu Olimpiad Specjalnych Polska.
W roku bieżącym obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Szkoła powstawała właśnie w okresie tworzenia się naszej niezawisłej państwowości - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Dzięki wrażliwym i hojnym ludziom, takim jak Państwo, dzieci otrzymają nie tylko pomoc materialną, ale także coś znacznie ważniejszego i cennego – wiarę w ludzi o wielkich sercach - napisała Agata Kornhauser-Duda.
Tegoroczne Święto Matki przypada w wyjątkowym czasie, jakim są obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Kobiety odegrały wielką rolę w tworzeniu polskiego narodu - napisała Małżonka Prezydenta RP.
W 2018 r. we wszystkich szkołach dominują zagadnienia związane z głębszym poznawaniem tradycji i historii Polski oraz jej walki o niezależność państwową. Dziękuję za oddaną postawę - napisała Pierwsza Dama.
- Swoją postawą i codzienną wychowawczą pracą dają Państwo świadectwo słowom harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, który stwierdził, że „być wychowawcą – znaczy dawać, służyć, pomagać, inspirować” - napisała Pierwsza Dama.

Inicjatywy

Inicjatywy