Menu rozwijane

25 sierpnia 2022

Uczestnicy

kampanii Caritas Dzieciom

 

Szanowni Państwo!

 

Dla uczniów początek roku szkolnego to powrót do zajęć lekcyjnych, ale też czas radosnych spotkań, rozmów i zabaw z długo niewidzianymi koleżankami i kolegami. Wciąż jeszcze puste zeszyty i dzienniki ocen zachęcają do starań o dobre wyniki w nauce oraz inne osobiste osiągnięcia, tworzące drogę ku spełnieniu marzeń.

Niestety, nastrój ten nie udziela się rodzicom i opiekunom niektórych uczniów polskich oraz goszczących w naszym kraju dzieci z ogarniętej wojną Ukrainy. Tornistry, plecaki, podręczniki i przybory szkolne to skumulowane wydatki, z którymi mogą sobie nie poradzić.

Pomóżmy rozproszyć te obawy! Caritas od lat wspiera dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, a uczestnicy kampanii Caritas Dzieciom przywracają uśmiech na twarzach tysięcy uczniów. Ufamy, że Państwa solidarność i empatia również w tym roku umożliwią zakup szkolnych wyprawek dla tych, którzy naprawdę potrzebują pomocnej dłoni. Niech uczniowie, którzy na co dzień doświadczają niedostatku, rozpoczną nowy rok szkolny spokojnie, z nową energią i optymizmem.

My także włączamy się w tę inicjatywę i gorąco Państwa do tego zachęcamy. Radości i satysfakcji z pomagania nie da się zastąpić niczym innym. Dziękujemy za hojność i otwarcie na potrzeby tych, wobec których los okazał się mniej łaskawy. Serdecznie Państwa pozdrawiamy.

 

Agata Kornhauser–Duda

Andrzej Duda