18 lipca 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
III Czarnoleskiego Festiwalu Sztuk

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa biorących udział w III Czarnoleskim Festiwalu Sztuk. Gratuluję organizatorom interesującej inicjatywy, która po raz kolejny gromadzi miłośników literatury, muzyki i malarstwa w miejscach związanych z osobą Jana Kochanowskiego.

Czarnoleski Festiwal Sztuk wyróżnia bogaty program, w którym koncerty i wieczory literackie, wykłady i wystawy znakomicie się dopełniają. Popularność wszystkich tych wydarzeń dowodzi, że powstałe niegdyś dzieła w dalszym ciągu zachwycają swoim pięknem i znakomicie korespondują z kulturą współczesną. Chcę zwrócić uwagę na udział w tym przedsięwzięciu ludzi młodych, pośród których Festiwal ma już swoich wiernych przyjaciół. Cieszę się, że uzdolniona artystycznie młodzież z całej Polski weźmie udział w warsztatach i będzie mogła rozwijać swoje talenty pod okiem wspaniałych pedagogów. Jestem przekonana, że to cenne doświadczenie zaowocuje w przyszłości. Festiwal jest jednak przede wszystkim miejscem spotkania osób w różnym wieku i właśnie to chciałabym podkreślić najmocniej. Możliwość spędzenia czasu w tak interesujący i różnorodny sposób z pewnością zaciekawi jeszcze wielu nowych odbiorców i przyniesie dużo artystycznej satysfakcji.

Życzę wszystkim uczestnikom wspaniałych przeżyć i wrażeń, a organizatorom realizacji nowych planów i pomyślności w kultywowaniu cennej spuścizny Jana Kochanowskiego.

Może Cię zainteresować Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”