Menu rozwijane

23 września 2022

Do Uczestników i Organizatorów    

finału kampanii na rzecz integracji osób niepełnosprawnych

oraz przeciwdziałaniu ich dyskryminacji

Podlaskiego Towarzystwa Laryngektomowanych

Szanowni Państwo!

Dzisiejsze uroczystości to szczególny moment dla Państwa organizacji,  która od trzydziestu lat nie szczędzi trudów, by podopieczni mogli integrować się ze społeczeństwem i być postrzegani jako pełnoprawni jego członkowie. To wydarzenie jest najlepszą okazją, aby nie tylko przypomnieć Państwa wieloletnią aktywność, ale także sukcesy, jakie udało się Państwu osiągnąć w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.

Żałuję, że nie mogę osobiście wziąć udziału w dzisiejszym spotkaniu i poznać wszystkich osób, które przyczyniły się do tego, że  Państwa społeczność stanowi w pełni profesjonalną organizację świadczącą wszechstronną pomoc. Pragnę podkreślić, że szereg wydarzeń i przedsięwzięć takich jak: turnusy rehabilitacyjne, działalność wydawnicza i naukowa, współpraca z innymi stowarzyszeniami nowotworowymi w kraju oraz z władzami samorządowymi są świadectwem Państwa głębokiego zaangażowania w niesienie specjalistycznej pomocy. Chcę zatem przekazać słowa uznania i wyrazić najgłębszy szacunek dla Państwa pracy i niesienia wsparcia duchowego, a w szczególności gorąco pogratulować tym osobom, którym dzisiaj zostaną wręczone statuetki wdzięczności.   

Proszę przyjąć ode mnie serdeczne pozdrowienia i życzenia dalszego, pomyślnego i dynamicznego jak dotąd rozwoju Towarzystwa. Wierzę głęboko w to, że następne lata jego istnienia będą równie owocne i przyniosą realizację nowych pomysłów i inicjatyw dla szeroko pojętego dobra Państwa podopiecznych.

Niech ten szczególny dzień będzie okazją do wspólnego świętowania. Życzę dobrej atmosfery i serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam.