23 października 2021

Uczestnicy
uroczystej inauguracji
kolejnego roku działania Programu ZDOLNI
Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Szanowni Państwo!

Z radością przyjęłam wiadomość, że w ślad za szkołami i uczelniami swój nowy rok działania rozpoczyna także Program ZDOLNI. To cenna inicjatywa stowarzyszenia Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, które od blisko 40 lat tworzy przestrzeń spotkania i wzajemnej inspiracji dla uzdolnionych młodych Polaków oraz dla znakomitych uczonych, artystów i ludzi kultury, którzy wprowadzają swoich przyszłych kolegów i następców w świat ważnych idei, literatury, badań naukowych, innowacji oraz sztuki wysokiej. Życzę, aby realizacja tego programu nie napotkała istotnych trudności, a rok szkolny 2021/2022 zapisał się w kronikach Funduszu jako udany i otwierający nowe perspektywy rozwoju.

Przez dziesięciolecia Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wypracował sobie renomę organizacji skutecznej i godnej zaufania. Odkrył i wspomógł tysiące młodych talentów. Wielu stypendystów to osoby już dojrzałe, które mają na swoim koncie własne, znaczące osiągnięcia, a dzisiaj same włączają się w inicjatywy Funduszu. To chyba najpiękniejszy, najbardziej wymowny rys Państwa działalności. Ufam, że ta pokoleniowa sztafeta twórczej pasji i troski o dobro wspólne będzie udziałem coraz liczniejszego grona dzieci i młodzieży oraz współpracujących z Funduszem wolontariuszy, donatorów i instytucji wspierających.

Dziękuję Państwu za zaangażowanie, a stypendystom funduszu za wytrwałą pracę nad rozwojem własnych uzdolnień. Uczestnikom i beneficjentom programu ZDOLNI życzę radości z realizacji wszelkich planów i najśmielszych marzeń. Wszystkich uczestników dzisiejszego uroczystego spotkania najserdeczniej pozdrawiam.