Menu rozwijane

31 maja 2022

Do uczestników spotkania
w parafii pw. NMP Różańcowej
w Szaróweczce, Ukraina

Szanowni Państwo,

serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa biorących udział w dzisiejszym spotkaniu. Z radością wspominam moją ostatnią wizytę na Ukrainie, gdzie
w Kamieńcu Podolskim miałam przyjemność spotkać się z niektórymi z Państwa.

Żałuję, że dzisiaj nie mogę być osobiście tu w Szaróweczce, miejscowości założonej przez „mazurskie rody” ponad 300 lat temu, w której polskość trwa
do dzisiaj. Słowa pozdrowień kieruję także do mieszkańców Maćkowiec i Chmielnickiego oraz pozostałych okolicznych miejscowości, którzy przybyli
na dzisiejsze spotkanie.

Szanowni Państwo, proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za Państwa postawę i działania, które są nakierowane na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w tym niezwykle trudnym czasie, w którym cała Ukraina dotknięta jest barbarzyńskimi atakami wojsk rosyjskich.

Niezwykle budujące jest to, jak wielu ludzi dobrej woli otworzyło serca i udzieliło schronienia uchodźcom w swoich domach. Za taką postawę gorąco Państwu dziękuję.

Przy tej okazji pragnę także zapewnić, że państwo polskie robi wszystko, co jest możliwe, aby wesprzeć naród ukraiński w dążeniu do zachowania wolności
i suwerenności swojego kraju. Jednym z takich działań jest przekazywana pomoc humanitarna płynąca z całej Polski do Ukrainy. Dzisiaj przyjeżdżamy do Państwa, aby przekazać to wsparcie.

Dzięki wielu ludziom dobrej woli, mieszkającym zarówno w kraju jak i za granicą, którzy wspierają materialnie akcję „Pomoc Polakom na Wschodzie”
oraz dzięki zaangażowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych od 2016 roku możemy spotykać się z Państwem przekazując pomoc rzeczową. Obecnie ta akcja została rozszerzona i kierowana jest nie tylko do osób polskiego pochodzenia, ale do każdego obywatela Ukrainy, który znajduje się w potrzebie. 

W przededniu Międzynarodowego Dnia Dziecka chcemy również przekazać upominki naszym najmłodszym przyjaciołom. Mam nadzieję, że przyniosą one
im odrobinę radości i uśmiechu. Wszystkim dzieciom życzę, aby mogły jak najszybciej powrócić do normalności, do zajęć w szkole, do życia w bezpiecznej, spokojnej i dostatniej Ukrainie.

Drodzy Państwo, raz jeszcze przesyłam gorące pozdrowienia oraz życzenia wszelkiej pomyślności.