Menu rozwijane

28 maja 2022

Do Organizatorów i Uczestników XVI Zjazdu

Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich

w Toronto

 

Szanowni Państwo.

Zjazd Nauczycieli Polonijnych i Komitetów Rodzicielskich odbywa się po raz pierwszy poza granicami Stanów Zjednoczonych, w kanadyjskim Toronto. Trudu zorganizowania spotkania podjął się Związek Nauczycielstwa Polskiego w Kanadzie, który zaprosił nauczycieli, rodziców i katechetów, także z Europy. 

To szesnaste już spotkanie tak licznego grona osób świadczy o zasięgu oddziaływania oświaty polonijnej i jej skuteczności. Pragnę więc gorąco podziękować wszystkim Państwu za podtrzymywanie polskości na ziemi amerykańskiej, za krzewienie polskiej tradycji i kultury. Dziękuję również za wychowywanie młodego pokolenia Polonii amerykańskiej tak, by nie zapominało o swoim pochodzeniu.      

Hasłem tegorocznego Zjazdu jest „Szkolnictwo polonijne – wspólne dzieło nauczycieli i rodziców”. To bardzo ważny temat, który podkreśla rolę rodziców w procesie wychowania dzieci w ścisłej współpracy z nauczycielami. Wzajemne wspieranie się wychowawców i opiekunów jest konieczne, by w pełni powiodło się kształcenie dzieci, a nauka w szkołach polonijnych przynosiła oczekiwane efekty.

Jeszcze raz pragnę wyrazić moje głębokie uznanie dla wszystkich osób, które z ogromnym zaangażowaniem przygotowały tegoroczny Zjazd. Jestem pewna, że pozostanie on w pamięci jako udane wydarzenie całego środowiska polonijnego.  

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam, życząc owocnych obrad, merytorycznych dyskusji i wymiany cennych doświadczeń płynących z dotychczasowej działalności.