Menu rozwijane

13 lipca 2016
 • Na wniosek Fundacji Szansa dla Niewidomych z Warszawy
  XIV Międzynarodowa Konferencja REHA FOR THE BLIND IN POLAND
  (1 – 2 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Wrocławskiego Domu Literatury
  25. Wrocławskie Targi Dobrych Książek
  (1 – 4 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” z Zamościa
  IV Wieczór Dobroczynności
  (2 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Fundacji Świętego Mikołaja z Warszawy
  Gala Solidarnej Szkoły
  (6 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Talentu Dzieci i Młodzieży Protalent z Belska-Białej
  Charytatywne przedstawienie pt. „Śpiąca Królewna” na rzecz dzieci z ubogich rodzin będących pod opieką Parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach
  (6 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

  Wojewódzka konferencja „Kształtowanie postaw – wychowanie do wartości”

  (7 grudnia 2016 r.)

 • Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku
  10. Impreza Mikołajkowa „TABOR ŚW. MIKOŁAJA”
  (9 grudnia 2016 r.)
 • Na wniosek Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  Gala XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”
  (15 grudnia 2016 r.)

 • Na wniosek Adama Guzdka - producenta i członka Zarządu Fundacji Światło – Życie oraz Marka Zająca - dziennikarza i Sekretarza Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP Ogólnopolskie koncerty kolęd pt. „Betlejem w …” (29 grudnia 2016 r. oraz od 4 do 29 stycznia 2017 r.)