Menu rozwijane

02 grudnia 2021
  • Na wniosek Podkarpackiej Fundacji Rozwoju Kultury z Sanoka

    XVII Międzynarodowe Forum Pianistyczne „Bieszczady bez granic”

    (5–11 lutego 2022 r.)