Menu rozwijane

Krzyż na miejscu katastrofy samolotu specjalnego TU-154M pod Smoleńskiem (fot. Andrzej Hrechorowicz) (1)
Prezydent RP Lech Kaczyński i Pierwsza Dama Maria Kaczyńska (2005-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (2)
Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na uchodźstwie (1989-1990) (fot. Eliza Radzikowska) (3)
Jolanta Szymanek-Deresz, Szefowa Kancelarii Prezydenta RP (2000-2005) (fot. Eliza Radzikowska) (4)
Władysław Stasiak, Szef Kancelarii Prezydenta RP (2009-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (5)
Aleksander Szczygło, Szef Kancelarii Prezydenta RP (2006-2007) (fot. Maciej Chojnowski) (6)
Paweł Wypych, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (2009-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (7)
Mariusz Handzlik, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (2008-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (8)
Barbara Mamińska, Dyrektor Biura Kadr i Odznaczeń (2005-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (9)
Izabela Tomaszewska, Dyrektor Zespołu Protokolarnego Prezydenta (2006-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (10)
Katarzyna Doraczyńska, Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa Kancelarii Prezydenta RP (2007-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (11)
Dariusz Jankowski, Zespół Obsługi Organizacyjnej Prezydenta RP (1993-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (12)
Wojciech Lubiński, Lekarz Prezydenta RP (2006-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (13)
Ks. Roman Indrzejczyk, Kapelan Prezydenta RP (2006-2010) (fot. Maciej Chojnowski) (14)
10 kwietnia 2016
czb_krzyz_e_1_andrzej_hrechorowicz.jpg
para_prezydencka_mchojnowski.jpg
r.kaczorowski_fot._e._radzikowska.jpg
szymanek-d_fot_e._radzikowska_archiwum_prezydenta_rp.jpg
wladyslaw_stasiak_5_mchojnowski.jpg
aleksander_szczyglo_4_mchojnowski.jpg
pawel_wypych_5_mchojnowski.jpg
mariusz_handzlik_3_mchojnowski.jpg
barbara_mamin_ska_2_mchojnowski.jpg
izabela_tomaszewska_1_mchojnowski.jpg
katarzyna_doraczyn_ska_mchojnowski.jpg
dariusz_jankowski_fot_mchojnacki.jpg
wojciech_lubin_ski_1_mchojnowski.jpg
ks._roman_indrzejczyk_6_mchojnowski.jpg