Menu rozwijane

– Jestem przekonany, że Ukraina zwycięży. Że uchodźcy wrócą do swoich domów, że Ukraina będzie odbudowana, że jej międzynarodowo uznane granice zostaną przywrócone. Mój kraj, Polska, łącząc siły ze swoimi Sojusznikami zrobi wszystko, by tak się stało – mówił Prezydent RP Andrzej Duda podczas 77. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
20 września 2022