Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 2 grudnia 2016

Pierwsze Damy Polski i Ukrainy na wystawie ikon

  |   Rozmowa Pierwszych Dam Polski i Ukrainy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Rozmowa Pierwszych Dam Polski i Ukrainy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Ukrainy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Ukrainy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Spotkanie Pierwszych Dam Polski i Ukrainy (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP) Zwiedzanie wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza. Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim" (fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP)

Po wspólnym obiedzie Agata Kornhauser-Duda i Maryna Poroszenko udały się do Muzeum Archidiecezjalnego w Warszawie, gdzie uczestniczyły w otwarciu wystawy ikon "Szukam o Panie Twojego Oblicza.(Ps.27) Ikona w dialogu Polsko-Ukraińskim".

 

Wystawa, którą obejrzały Panie Prezydentowe, ukazuje dorobek trzech plenerów ikonograficznych, na których od ośmiu lat spotykają się środowiska polskich i ukraińskich malarzy ikon. Plenery dają okazję do wymiany kontaktów i doświadczeń pomiędzy twórcami sztuki sakralnej.

 

Każdy z plenerów ma inny charakter i odbywa się w innym, znaczącym miejscu dla relacji polsko-ukraińskich. Plener o największym dorobku, który stał się modelem dla kolejnych, odbywa się od 8 lat w Nowicy – małej wiosce łemkowskiej w Beskidzie Niskim, wysiedlonej w ramach akcji "Wisła". Od 6 lat ikonografowie spotykają się również na Wołyniu, w Centrum Integracji Zamłynia – ośrodku zorganizowanym i prowadzonym przez ks. Jana Burasa, wikariusza generalnego diecezji wołyńskiej, dyrektora wołyńskiego Caritas. Natomiast w listopadzie 2014 r., w pierwszą rocznicę wybuchu protestów na Majdanie, odbył się pierwszy plener w Kijowie, którego ideą było, by powstałe ikony przekazać polskim i ukraińskim szpitalom zaangażowanym się w ratowanie rannych z Majdanu. Plener kijowski odbywa się pod patronatem Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego.  

Poleć znajomemu