| | |
A | A | A
Wtorek, 4 kwietnia 2017

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Węgrowie

  |   Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Jeden z wychowanków cierpiących na autyzm podczas przygotowań do wizyty Małżonki Prezydenta w placówce napisał wiersz, który wyrecytował podczas zorganizowanej akademii. Chłopiec wręczył Pierwszej Damie koszulkę z hasłem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Małżonka Prezydenta odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie.

Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie. Spotkała się z blisko 300-osobową grupą nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Mama jednego z uczniów opowiedziała o organizowanym z jej inicjatywy dorocznym festynie z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.


Z okazji wizyty specjalnego gościa występy artystyczne przygotowali nie tylko wychowankowie, ale i nauczyciele oraz pracownicy ośrodka. Jeden z wychowanków cierpiących na autyzm podczas przygotowań do wizyty Małżonki Prezydenta w placówce napisał wiersz, który wyrecytował podczas zorganizowanej akademii. Na koniec wręczył niebieską koszulkę z hasłem tegorocznego Światowego Dnia Świadomości Autyzmu „Nie zarażę Cię autyzmem, ale mogę optymizmem”.


Po części artystycznej Agata Kornhauser-Duda pogratulowała występów i zwracając się do nauczycieli przypomniała, że ten zawód to powołanie. Zaznaczyła również jak ważna jest świadomość społeczna na temat osób z autyzmem, a także uświadamianie ich potrzeb i poprawa dostępu do usług socjalnych. Dzieci miały również okazję do zadawania pytań Pierwszej Damie.


Małżonka Prezydenta zapoznała się ze stosowanymi metodami pracy i terapii w ośrodku oraz odwiedziła wychowanków Przedszkola Specjalnego w salach zajęciowych. Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy pochwalili się efektami pracy na warsztatach związanych ze Świętami Wielkanocnymi – dekorowali mazurki oraz tworzyli wielkanocne palmy.

 

Na zakończenie pobytu w ośrodku Pani Prezydentowa spotkała się na krótkim poczęstunku z przedstawicielami samorządu lokalnego, kuratorium, oświaty i rady rodziców.


Zobacz także: Rozmowy o nauczaniu specjalnym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie jest placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Obecnie edukacją, opieką i wychowaniem jest objętych 207 uczniów a w zespole wczesnego wspomagania rozwoju zajęcia prowadzone są dla 37 dzieci oraz ich rodzin. W placówce jest zatrudnionych 95 pracowników pedagogicznych oraz 41 niepedagogicznych. Priorytetem pracy Ośrodka jest wszechstronny rozwój wychowanków oraz inkluzja społeczna. 

Poleć znajomemu