| | |
A | A | A
Niedziela, 6 sierpnia 2017

Aktywność Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w ciągu dwóch lat prezydentury Andrzeja Dudy

Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda

W ciągu dwóch lat swojej działalności w roli Pierwszej Damy Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie wspierała i angażowała się w aktywności związane z edukacją oraz promocją czytelnictwa i polskiej kultury.

 

Patronując wydarzeniom na rzecz osób chorych i z niepełnosprawnościami Pani Prezydentowa zwracała uwagę na najsłabszych. Kładła nacisk na akcje promujące zdrowie i wspierała wydarzenia o charakterze charytatywnym.

 

 

 

EDUKACJA

 

​Pierwsza Dama ze względu na swoje długoletnie doświadczenie pedagogiczne wiele uwagi poświęcała zagadnieniom związanym z edukacją. Inicjowała i wspierała aktywności, które mają zachęcić młodych ludzi do rozwijania zdolności i pogłębiania wiedzy.

 

​Pani Prezydentowa zainicjowała cykl debat Eksperci Pytają Młodych. Zapraszała do Pałacu Prezydenckiego młodzież ze szkół z całej Polski.

 

________________________________________________________ 

 

 Chciałabym, żeby tu, w Pałacu Prezydenckim, młodzi ludzie rozmawiali z ekspertami na ważne tematy, dzielili się z nimi również swoimi zainteresowaniami, swoimi pasjami. (...)

Żyjemy w dobie ekspansywnie rozwijających się mediów społecznościowych i często zapominamy jak ważna jest bezpośrednia komunikacja. Ale wierzę w to, że właśnie takie spotkania jak dzisiaj – rozmowy młodych ludzi z profesjonalistami – będą stanowiły dobrą przestrzeń przede wszystkim do dialogu,  wzajemnego zrozumienia, do otwartości, a także będą dobrą podstawą do ciekawej edukacji.

 

Agata Kornhauser-Duda, Eksperci Pytają Młodych, 22 czerwca 2016 r.

________________________________________________________

 

 

Zobacz także: Pierwsza Dama spotkała się z młodzieżą w Rybniku-Niedobczycach Agata Kornhauser-Duda uczestniczyła w Gali konkursu "Solidarna Szkoła" Spotkania Agaty Kornhauser-Dudy w kraju i za granicą były okazją do rozmów z młodzieżą na ważne dla nich tematy.

 

Dużym zainteresowaniem Pani Prezydentowej cieszyły się inicjatywy, które podejmują młodzi ludzie. Doceniła również propagowanie przez nauczycieli ciekawych form nauczania, których celem jest zachęcanie uczniów do działania.

 

Pierwsza Dama wzięła udział w grze terenowej i poznała historię rybnickiej dzielnicy Niedobczyce. Jej wizyta była odpowiedzią na wysłane przez uczniów Gimnazjum nr 11 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku listy z zaproszeniem.

 

Gra terenowa z z młodzieżą z Gimnazjum nr 11 z Zespołu Szkół nr 5 im. Józefa Rymera w Rybniku-Niedobczycach, 21 października 2016

________________________________________________________ 

 

„Wierzę, że młodzi ludzie są pełni zapału i chęci do nauki,

ale czasem potrzebują tego, byśmy my, nauczyciele,

pokazali im, co ciekawego kryje się w nauce poszczególnych przedmiotów

i zarażali ich swoją pasją.”

 

Agata Kornhauser-Duda, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Romualda Traugutta w Krakowie, 19 czerwca 2017

________________________________________________________

 

Agata Kornhauser-Duda wie jak ważna w wychowaniu młodzieży jest dobra współpraca pomiędzy nauczycielem i rodzicem. Taką misję realizuje założone przez rodziców Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” w Józefowie. Działalność prowadzonych przez organizację placówek edukacyjnych opiera się na ścisłej współpracy rodziny i szkoły.

 

________________________________________________________ 

 

Jesteście wyjątkową społecznością, która rozumie proces wychowawczy jako dobro wspólne rodziców i nauczycieli. Z własnego doświadczenia wiem jak ważna jest ta współpraca w osiąganiu dojrzałości dzieci.

 

Agata Kornhauser-Duda, wystąpienie w placówkach Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik” w Józefowie, 5 luty 2017

________________________________________________________

 

Zespół Teatru Biedronka został zaproszony do Pałacu Prezydenckiego z okazji Dnia Dziecka. W przedstawieniu dla najmłodszych wzięła udział Para Prezydencka.

 

Pałac Prezydencki, 1 czerwca 2017

 

Zobacz także: Pierwsza Dama na premierze "Królowej" Pierwsza Dama uczestniczyła w Maratonie Czytania Małżonka Prezydenta stara się zarażać swoją pasją czytelniczą młodych ludzi, którzy, jak wynika z przeprowadzonych badań, coraz rzadziej samodzielnie sięgają po książki.

 

Para Prezydencka kontynuuje kampanię czytelniczą Narodowe Czytanie, promując najważniejsze dzieła literatury polskiej.

 

Wiele wizyt krajowych Małżonka Prezydenta poświęciła promocji czytelnictwa.

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Słomnikach, 24 października 2016

 

Wspólne czytanie książek było często zachęceniem do integracji międzypokoleniowej, jak również oswajania najmłodszych z problemami innych.

 

Lekcja Integracji w Pałacu Prezydenckim, 2 marca 2017 

 

W Pałacu Prezydenckim odbyła się Lekcja Integracji z udziałem Bereniki Borkowskiej. Dziewczynka wspólnie z Pierwszą Damą czytała przedszkolakom książkę o niepełnosprawności widzianej oczami dzieci.

>>Czytaj więcej

 

________________________________________________________ 

 

Jestem przekonana, że czytanie ma same zalety.

Nie tylko kształtuje człowieka, poszerza wiedzę, wzbogaca słownictwo, kształtuje nasze poglądy, nierzadko również charaktery, ale ma także funkcję terapeutyczną i wreszcie, co nie jest bez znaczenia, jest bardzo dobrą formą spędzania wolnego czasu, a także świetnym sposobem na odpoczynek.

 

Agata Kornhauser-Duda, Eksperci Pytają Młodych, 22 listopada 2016

________________________________________________________ 

 

 

Pani Prezydentowa wspierała także inicjatywy językowe − zarówno dotyczące języka ojczystego, jak i języków obcych. 

________________________________________________________ 

 

„Język polski jest wyznacznikiem naszej tożsamości narodowej,

scala nas jako wspólnotę, jest nośnikiem naszej historii i kultury

oraz pamięci o naszych przodkach.

 

Agata Kornhauser-Duda, VI Dyktando Siedleckie, 1 kwietnia 2016

________________________________________________________ 

 

Rozdanie certyfikatów DSD II, Warszawa, 19 maja 2017

 

Niezwykle ważne jest dopingowanie rozwijających się talentów. Długofalowym Honorowym Patronatem Pierwszej Damy został objęty stypendialny Program Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Z inicjatywy Pani Prezydentowej w Pałacu Prezydenckim odbyło się podsumowanie poplenerowej wystawy prac młodych plastyków, a uzdolniona muzycznie młodzież koncertowała podczas organizowanych w siedzibie głowy państwa uroczystości. Agata Kornhauser-Duda prowadziła w Pałacu Prezydenckim dodatkowe zajęcia z języka niemieckiego dla stypendystów Funduszu.

>>Czytaj więcej

 

 

 

 

Małżonka Prezydenta RP zaangażowała się w ogólnopolskie kampanie związane z promocją bezpieczeństwa wśród najmłodszych. 

 

________________________________________________________ 

 

Często można zapobiec większości nieszczęśliwych wypadków poprzez edukowanie, informowanie i przestrzeganie.

Dzięki pokazywaniu różnych zagrożeń,  które mogą wystąpić w różnych sytuacjach drogowych, 

można przygotować dzieci do samodzielnego, bezpiecznego, kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym.

 

Agata Kornhauser-Duda, Lekcja Bezpieczeństwa, 19 czerwca 2017

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ZDROWIE

 

Honorowym patronatem Pierwszej Damy obejmowane były kampanie promujące profilaktykę prozdrowotną, a także działania oferujące pomoc osobom chorym. Dzięki temu głos pacjentów był słyszalny, a ich problemy zauważane przez społeczeństwo.

________________________________________________________ 

 

Wiem, jak ogromnie ważna jest w walce z chorobą obecność innych − osób bliskich i zaufanych,

a także profesjonalnie niosących pomoc. (...)

Każda z nas może przecież zachorować, a wtedy obecność osób o podobnych doświadczeniach,

ich umiejętność postawienia się na naszym miejscu, będzie miała nieocenione znaczenie.

 

Agata Kornhauser-Duda, 19. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę, 1 października 2016

________________________________________________________

 

Pani Prezydentowa na prośbę Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” została Ambasadorką Walki z Rakiem Piersi w Polsce.

 

Objęła rówież patronatem honorowym kampanię społeczną „Wykorzystaj czas na życie” Fundacji „Żyjmy Zdrowo”. Inicjatywa skierowana jest do kobiet z zaawansowanym rakiem piersi.

 

Dzień Kobiet, 8 marca 2017

Z inicjatywy Pierwszej Damy w Pałacu Prezydenckim obchodzony był Światowy Dzień WcześniakaOdbyło się uroczyste spotkanie przedwcześnie urodzonych dzieci i ich rodziców oraz ekspertów i pracowników Banków Mleka Kobiecego. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła również wcześniaki i ich rodziców w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Honorowym Patronatem Pierwszej Damy zostało objęte otwarcie pierwszego Banku Mleka Kobiecego w Małopolsce.


Na znak solidarności z wcześniakami i ich rodzinami co roku Pałac Prezydencki był podświetlany w tym dniu na fioletowo.

 

 

Podopieczni Fundacji Spełnionych Marzeń w Pałacu Prezydenckim, 13 września 2016

 

Pani Prezydentowa spotkała się z uczestnikami Onko-Survivalu w Lasach Januszewskich. Obóz zorganizowany został dla młodych osób, które przeszły terapię onkologiczną. 

 

Onko-Survival, 21 czerwca 2017

 

Para Prezydencka z okazji Mikołajek w 2015 roku odwiedziła pacjentów Kliniki Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.

 

Spotykając się z osobami chorymi i rozmawiając o ich dolegliwościach Agata Kornhauser-Duda przełamywała tabu i zachęcała innych do pomocy.

 

Pierwsza Dama wspierała inicjatywy aktywizacji osób wykluczanych społecznie. Odwiedziła warszawską klubokawiarnię „Życie jest fajne”, prowadzoną przez osoby autystyczne.

 

Pani Prezydentowa spotkała się w Łodzi z podopiecznymi Fundacji Del Cielo, która we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Niepełnosprawnych otworzyła Ośrodek Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych. Pracują oni w stworzonej dla nich restauracji. Ośrodek jest ostatnim krokiem w procesie aktywizacji zawodowej w warunkach chronionych, przygotowującym osoby niepełnosprawne do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy. 

 

 

 

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Klinikę Budzik, gdzie rozmawiała o procesie wybudzania, jakiemu poddawani są mali pacjenci oraz poznała charakter specjalistycznej pracy z dziećmi w śpiączce. Objęła również patronatem Międzynarodową Konferencją Naukową „Najnowsze osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu śpiączki”.

 

Na zaproszenie Pierwszej Damy podopieczni świetlicy Arka Fundacja Dzieci na warszawskiej Pradze Północ udali się z nią do kina na film „Za niebieskimi drzwiami”. W ekranizacji powieści Marcina Szczygielskiego poruszony został problem osób w śpiączce. Film Mariusza Paleja został objęty honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP. Część dochodu ze sprzedaży biletów wspomagła Fundację „Akogo?”, której celem jest pomoc dzieciom po ciężkich urazach mózgu, często przebywających w śpiączce.

>>Czytaj więcej

 

Podopieczni świetlicy Arka Fundacja Dzieci w kinie w Pierwszą Damą, 4 listopada 2016

Promocja książki ​Wybudzenia” Katarzyny Pinkosz, Pałac Prezydencki, 7 lutego 2017

 

 

 

WSPARCIE OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 

Agata Kornhauser-Duda w ramach swojej działalności zwracała uwagę na problemy osób z niepełnosprawnościami. Udzielała wsparcia organizacjom, które starają się ułatwiać normalne życie ludziom z dysfunkcjami.

________________________________________________________ 

 

Tylko wtedy będziemy mogli uznać,

że jesteśmy społeczeństwem otwartym i nowoczesnym,

gdy żadna osoba, którą dotknęły trudności losowe,

nie będzie wykluczana i marginalizowana.

 

Agata Kornhauser-Duda, Gala „Lodołamacze”, 29 września 2016

________________________________________________________

 

 

 

Długofalowym patronatem honorowym Pierwszej Damy zostały objęte Olimpiady Specjalne Polska. Para Prezydencka wzięła udział w inauguracji IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Zakopanem. 

 

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z Anną Lewandowską, prezes Komitetu Krajowego Olimpiad Specjalnych Polska.

Sportowcy, którzy reprezentowali Polskę na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii na zaproszenie Pani Prezydentowej odwiedzili Pałac Prezydencki.

 

 

 

 

Wśród wydarzeń objętych patronatem Pierwszej Damy znalazły się również przeglądy kulturalne m. in. Wierchowe Spotkania w Zakopanem czy Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” w Bochni.

 

 

 

Ważnym gestem wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami były spotkania z nimi i rozmowy.

 

 

 

 

Agata Kornhauser-Duda podczas wizyt krajowych odwiedzała również specjalne ośrodki rehabilitacyjno-wychowawcze.

 

 

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

 

Agata Kornhauser-Duda przekazała wielokrotnie dary na aukcje dobroczynne i społeczne. Osobiście angażowała się w inicjatywy wspierające osoby dotknięte przez los.

________________________________________________________ 

 

Otrzymanie paczki jest impulsem do zmiany.

Jest to też taki ważny sygnał, że te rodziny

nie pozostają ze swym problemem same.
Myślę, że to jest nawet ważniejsze niż same prezenty
.

 

Agata Kornhauser-Duda, Szlachetna Paczka, 24 listopada 2016

_______________________________________________________

Autor i nabywca słynnego zdjęcia z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim, 9 lutego 2017

 

Pierwsza Dama objęła honorowym patronatem świąteczną Akcję Charytatywną Programu Pierwszego Polskiego Radia „Choinki Jedynki”. Na towarzyszącą akcji licytację przekazała własnoręcznie wykonane prace.

 

 

Choinki Jedynki

 

Agata Kornhauser-Duda wspierała działalność hospicjów dziecięcych.

 

 

 

Co roku Para Prezydencka uczestniczyła w kampaniach pomocowych Caritas.

 

Akcja Caritas Tornister Pełen Uśmiechów, 22 sierpnia 2016

 

 

Pierwsza Dama wspierała zagraniczne placówki oferujące pomoc osobom potrzebującym. Podczas programu odrębnego realizowanego w ramach wizyt zagranicznych, w których towarzyszyła prezydentowi, odwiedzała ośrodki działające dzięki wsparciu w ramach programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Polska pomoc”.

 

 

 

 

Troską otaczane były potrzebujące dzieci z całej Polski.

Łazienki Królewskie, 7 czerwca 2017

 

Pierwsza Dama spotykała się w Pałacu Prezydenckim z podopiecznymi domów dziecka w ramach corocznej akcji „Noworoczny Obiad z Gwiazdami”.

>>Czytaj Więcej

 

________________________________________________________ 

 

Doceniam fakt, że Państwo reprezentując różne kraje i różne narody, chcecie się angażować w pomoc na terenie naszego kraju.

I to jest taki piękny znak czegoś, co dla nas Polaków jest niezwykle cenne.

Jest to znak solidarności, która jest nam tak droga.

Przez tę solidarność, przez okazywanie serca, stają się Państwo także częścią naszej wspólnoty.

 

Agata Kornhauser-Duda, Świąteczny kiermasz Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych, 27 listopada 2016

________________________________________________________

 

 

 

Świąteczne kiermasze Stowarzyszenia Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych w 2015 i 2016 roku

 

 

 

PROMOCJA KULTURY

 

Agata Kornhauser-Duda jest propagatorką kultury i tradycji polskiej zarówno w kraju jak i za granicą.

 

Pierwsza Dama zapoznawała swoich gości z polską kulturą. W programie odrębnym współmałżonków głów państw podczas oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych w Polsce często znajdowało się wspólne zwiedzanie ekspozycji.

 

 

 

 

Pierwsza Dama promowała rodzimą kulturę zwiedzając galerie i muzea związane z twórczością polskich artystów podczas wizyt zagranicznych Pary Prezydenckiej.

 

 

 

Pani Prezydentowa zwiedzając wystawy uczestniczyła w zorganizowanych przez placówki kulturalne warsztatach i zajęciach praktycznych.

 

 

 

Pierwsze Damy Polski i Stanów Zjednoczonych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, 6 lipca 2017
 

Zobacz także: Agata Kornhauser-Duda obejrzała zbiory Najmniejszego Muzeum Świata Pierwsza Dama w Muzeum Historii Żydów Polskich Agata Kornhauser-Duda w domu rodzinnym Jana Pawła II Pani Prezydentowa objęła honorowym patronatem Koncert Galowy konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” i osobiście pogratulowała finalistom.

>>Czytaj więcej


Na wniosek Fundacji Ireny Jarockiej patronatem został objęty charytatywny koncert  poświęcony twórczości Ireny Jarockiej.

 


Para Prezydencka zapraszała artystów do Pałacu Prezydenckiego i Belwederu.

 

 

 

 

 

ŻYCIE PAŁACU

 

Pałac Prezydencki przez ostatnie dwa lata był miejscem otwartym na różnorodne inicjatywy. Gośćmi Pani Prezydentowej byli m. in. przedstawiciele fundacji i stowarzyszeń, ludzie kultury, działacze społeczni oraz pracownicy placówek edukacyjnych.


Agata Kornhauser-Duda chętnie spotykała się również z grupami zwiedzającymi Pałac Prezydencki. Pierwsza Dama opowiadała o siedzibie Prezydenta RP, a także przybliżała odwiedzającym codzienne obowiązki Pary Prezydenckiej.

 

 

 

 

Pani Prezydentowa przyjmowała swoich gości również w Belwederze. Agata Kornhauser-Duda spotkała się tam m. in. z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską, Małżonką ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, a także Jej Królewską Mością Królową Sylwią, Małżonką Jego Królewskiej Mości Karola XVI Gustawa Króla Szwecji.

 

Pierwsza Dama i Pani Prezydentowa Karolina Kaczorowska, 3 lipca 2017

 

Pani Prezydentowa Agata Kornhauser-Duda i Jej Królewska Mość Królowa Sylwia, 1 marca 2017

________________________________________________________ 

 

Jestem dumna, że Pałac Prezydencki dzisiaj ozdobiony jest barwami wszystkich regionów krajów, a siedzibę prezydenta wypełnia entuzjazm i energia kobiet.

 

Agata Kornhauser-Duda, 150-lecie Kół Gospodyń Wiejskich, 13 maja 2016

________________________________________________________

 

  

W Pałacu Prezydenckim została zorganizowana wystawa prac plastycznych Wiktorii Szulkowskiej. U dziewczynki zdiagnozowano autyzm, co nie przeszkadza jej w rozwijaniu swojego talentu.

>>Czytaj więcej

 

Pani Prezydentowa spotkała się z młodzieżą uczestniczącą w Katolickiej Szkole pod Żaglami „Wolontariusze na żaglowiec”.

 

Pałac Prezydencki, 22 czerwca 2017

 

Częstymi gośćmi w siedzibie głowy państwa byli przedstawiciele środowisk polonijnych oraz Polacy, którzy odwiedzają swoją Ojczyznę.

 

„Lato z Polską”, 2 września 2016

 

 

WSPARCIE POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

 

Pierwsza Dama podczas wizyt zagranicznych, w których towarzyszyła prezydentowi, spotykała się z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Zapoznawała się z podejmowanymi przez naszych Rodaków inicjatywami.

 

 

Szkolne Punkty Konsultacyjne

 

Pierwsza Dama podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Etiopii odwiedziła szkoły prowadzone przez Siostry Salezjanki w Addis Abebie. W szkole aktywnie działa polska misjonarka, siostra Aleksandra Bartoszewska.

 

 

Addis Abeba, 9 maja 2017

 

Podczas oficjalnej wizyty w Etiopii Prezydent RP z Małżonką spotkali się w Alemtenie z polskimi misjonarkami, które prowadzą przedszkole i szkołę podstawową dla około 400 dzieci z miasteczka oraz okolicznych wsi. Placówka jest współfinansowana w ramach polskiej pomocy rozwojowej.

>>Czytaj więcej

 

Alemtena, 7 maja 2017

 

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Aleksandra Szymkiewicza w Tbilisi, 30 maja 2017

________________________________________________________

 

Jestem przekonana, że odsłonięta dzisiaj tablica

będzie przywoływać pamięć o wybitnym polskim artyście,

a jednocześnie podkreślać relacje łączące Gruzinów i Polaków.

 

Agata Kornhauser-Duda, wystąpienie z okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej Aleksandra Szymkiewicza w Tbilisi, 30 maja 2017

________________________________________________________

 

Niezwykle cenne jest wsparcie dla najbardziej potrzebujących Polaków na Wschodzie. Para Prezydencka chętnie włączała się w inicjatywy pomocowe, uczestnicząc w akcjach wysyłania okolicznościowych paczek.

>>Czytaj więcej

 

 

 

 

PODSUMOWANIE DWÓCH LAT W LICZBACH

 

Ponad 100 indywidualnych wizyt krajowych

 

28 wizyt zagranicznych

 

16 przyjętych delegacji zagranicznych

 

85 spotkań w Pałacu Prezydenckim

 

52 spotkania z grupami zwiedzającymi siedzibę głowy państwa

 

55 lekcji języka niemieckiego

 

81 wystosowanych oficjalnych listów okolicznościowych

 

wsparcie 49 inicjatyw charytatywnych

 

151 inicjatyw objętych honorowym patronatem

 

7 inicjatyw objętych długofalowym patronatem Pierwszej Damy

 

 

Fotografie:

Maciej Biedrzycki/KPRP
Marek Dusza/KPRP
Andrzej Hrechorowicz/KPRP
Grzegorz Jakubowski/KPRP
Piotr Molęcki/KPRP
Eliza Radzikowska-Białobrzewska/KPRP
Krzysztof Sitkowski/KPRP

 

 

Poleć znajomemu