Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 20 listopada 2017

Program odrębny Małżonek Prezydentów Polski i Grecji

  |   Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach

- Rozwój oświaty polonijnej, a przede wszystkim wspieranie pracy nauczycieli szkół polskich w świecie, jest nie tylko obowiązkiem Państwa Polskiego, ale dobrą inwestycją - powiedziała Agata Kornhauser-Duda podczas pierwszego dnia wizyty oficjalnej Pary Prezydenckiej w Republice Greckiej.

 

Pierwsza Dama odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, który jako jedyna polonijna placówka na świecie prowadzi ramowy program nauczania wszystkich obowiązujących w kraju przedmiotów. Małżonka Prezydenta RP podczas spotkania z gronem pedagogicznym, uczniami oraz rodzicami wyraziła uznanie dla Polaków i Greków, którzy przyczynili się do pomyślnego rozwoju placówki oraz pracy na rzecz wychowania dzieci i młodzieży w duchu polskości.

 

Nawiązując do czekającej szkołę zmiany statusu, przeobrażającej placówkę w Szkolny Punkt Konsultacyjny, Agata Kornhauser-Duda wyraziła przekonanie, że bezinteresowne zaangażowanie i praca społeczności szkolnej zaowocują przezwyciężeniem trudności, jak miało to miejsce podczas powstawania szkoły czy odradzania się jej po trzęsieniu ziemi.

 

Z okazji dwudziestolecia działalności placówki, Małżonka Prezydenta RP życzyła polskiej szkole - aby zawsze potrafiła wyzwalać w uczniach prawdziwe wartości w życiu każdego człowieka: zdobywanie wiedzy i dążenie do rozwoju, ale także przyjaźń, umiejętność życia we wspólnocie i w szacunku do drugiego człowieka.

 

Polska Szkoła w Atenach prowadzi naukę w systemach dziennym, uzupełniającym oraz kształcenia na odległość, uwzględniając dodatkowo lekcje języka greckiego. Agata Kornhauser-Duda była pod ogromnym wrażeniem bardzo dobrej znajomości języka polskiego wśród uczniów oraz wysokiego poziomu przygotowanego przez nich programu artystycznego.

 

Wizyta w ateńskiej placówce była kontynuacją odrębnego programu Małżonek Prezydentów Polski i Grecji. Wcześniej Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Republiki Greckiej Vlassia Pavlopoulou-Peltsemi zjadły wspólnie śniadanie oraz odwiedziły Muzeum Historii Greckich Strojów w Atenach.

 

Małżonka Prezydenta RP miała wyjątkową okazję poznać tajniki wiedzy o stroju greckim, jego ewolucji oraz wariantach zastosowania w unikatowej formie pokazu mody. Modelki zaprezentowały ubiory o niezwykłym bogactwie i kunszcie zdobień oraz rzadkie ozdoby regionalne. Wizyta w muzeum była jednocześnie okazją do spotkania z członkiniami Klubu Kobiet Greckich, który pielęgnuje tradycję narodową w każdej z kilkudziesięciu placówek na świecie. Panie w ramach działalności charytatywnej obejmują opieką dokonania kultury greckiej oraz działają na rzecz wsparcia dzieci oraz podniesienia statusu kobiet greckich. (KS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu