Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 13 kwietnia 2018

Agata Kornhauser-Duda w Radwanowicach o integracji osób niepełnosprawnych

  |   Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Agata Kornhauser-Duda w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta Pierwsza Dama zapaliła znicz przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic Pierwsza Dama zapaliła znicz przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic Pierwsza Dama zapaliła znicz przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic Agata Kornhauser-Duda w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta w Radwanowicach Agata Kornhauser-Duda w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta w Radwanowicach Agata Kornhauser-Duda w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta w Radwanowicach W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej W siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach Pierwsza Dama obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach

- Radwanowice to wyjątkowe miejsce. Współpraca obu placówek jest niezwykłym przykładem skutecznego działania na rzecz integracji społecznej - powiedziała Małżonka Prezydenta podczas spotkania ze społecznością sąsiadujących ze sobą Fundacji im. św. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.  

 

Agata Kornhauser-Duda złożyła w piątek wizytę w Radwanowicach w województwie małopolskim. Pierwszym punktem programu było spotkanie w Integracyjnej Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach, działającej we współpracy z Fundacją im. św. Brata Alberta. Małżonka Prezydenta rozmawiała z uczniami oraz przedszkolakami o szkolnej akcji wymiany książek, zawiłościach przedmiotów ścisłych oraz ulubionych zabawach.

 

Pierwsza Dama zapaliła też znicz przed Pomnikiem Ofiar Pacyfikacji Radwanowic, a następnie w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta obejrzała przedstawienie pt. „Brat Albert” w wykonaniu grupy teatralno-muzycznej „Prawie na serio”, działającej przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Radwanowicach.

 

- Dzięki zajęciom teatralnym jesteście Państwo w stanie wyrażać siebie poprzez sztukę - powiedziała Małżonka Prezydenta podczas spotkania ze społecznością sąsiadujących ze sobą Fundacji im. św. Brata Alberta i Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. - Radwanowice to wyjątkowe miejsce. Współpraca obu placówek jest niezwykłym przykładem skutecznego działania na rzecz integracji społecznej - zwróciła uwagę Pierwsza Dama.

 

Przed spektaklem, w siedzibie Fundacji im. św. Brata Alberta, Małżonka Prezydenta spotkała się z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. - Przekonałam się jak aktywnie i efektywnie podopieczni spędzają tutaj czas, ale też miałam okazję do bardzo ciekawych rozmów - przyznała Agata Kornhauser-Duda.

 

W pracowniach komputerowej, ogrodniczej, plastycznej i tkacko-krawieckiej niepełnosprawni wykonywali zadania składające się na proces rehabilitacji społecznej oraz zawodowej. Dodatkowo wytwory rękodzieła są licytowane podczas akcji charytatywnych i kiermaszy, zaś uprawiane w ogrodzie warzywa wzbogacają ośrodkową kuchnię. W zależności od rodzaju zajęć osoby z niepełnosprawnością kształtują zdolności manualne, doskonalą umiejętności techniczne czy uczą się obsługi komputera, nawiązując jednocześnie relacje społeczne i budując wrażliwość emocjonalną i artystyczną. 

 

- Wiem, jak Państwa obecność ubogaca życie osób pełnosprawnych, jak uczycie otwartości na drugiego człowieka i po prostu zwykłej ludzkiej miłości - mówiła Pierwsza Dama, zwracając się do mieszkańców placówki. Następnie Agata Kornhauser-Duda spotkała się z zarządem i pracownikami obu fundacji, gdzie rozmawiano m.in. o sytuacji osób niepełnosprawnych oraz o popularyzowaniu w Polsce idei wolontariatu.

 

Zobacz także: Medal św. Brata Alberta dla Agaty Kornhauser-Dudy W tym roku Agata Kornhauser-Duda została uhonorowana Medalem św. Brata Alberta za działalność społeczną na rzecz organizacji pozarządowych i osób niepełnosprawnych. - Traktuję to wyróżnienie, jako wielkie zobowiązanie do wspierania osób niepełnosprawnych po to, by miały one poczucie, że są integralną i ważną częścią naszego społeczeństwa - zaznaczyła Pierwsza Dama w Radwanowicach.

 

Fundacja im. św. Brata Alberta, prócz codziennej opieki, oferuje swoim podopiecznym możliwość osobistego rozwoju, pomaga zwiększać samodzielność i otwierać się na świat. Dzięki rozmaitym warsztatom, podopieczni organizacji zdobywają nowe umiejętności i odkrywają swoje - często niezwykłe - talenty. Fundacja organizuje także koncerty, spotkania integracyjne, przeglądy teatralno-muzyczne i wystawy poświęcone twórczości artystycznej niepełnosprawnych.

 

Ideą przyświecającą działaniom Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” jest wyrównywanie szans pomiędzy ludźmi sprawnymi i osobami z niepełnosprawnością. Organizacja zajmuje się także wspieraniem leczenia, rehabilitacji oraz edukacji potrzebujących. Do tej pory pomogła blisko 24 tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych w całej Polsce. - „Należy czynić dobro mimo wszystko” - zakończyła swoje wystąpienie Pierwsza Dama, cytując fragment tekstu, który wyryto na jednym z przytułków prowadzonych przez Matkę Teresę w Kalkucie. Z niego Anna Dymna zaczerpnęła nazwę dla swojej organizacji. (KS)

 

Poleć znajomemu