Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 17 kwietnia 2018

Wizyta Pierwszej Damy w Mocarzewie

  |   Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie

Pierwsza Dama odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie. Spotkała się z podopiecznymi, wychowawcami i z siostrami prowadzącymi obie placówki oraz obejrzała pantomimę ruchową pt. „Kronika otwartego serca”.

 

- Z podziwem patrzę, jak pięknie, na miarę własnych możliwości dzieci się rozwijają.  Jak dużo samozaparcia i zaangażowania wkładają w swoją edukację i w nabywanie nowych umiejętności, pokonując różne bariery i zawstydzając nas swoja otwartością i bezpośredniością - powiedziała Agata Kornhauser-Duda.

 

Pierwsza Dama podczas zwiedzania placówek zapoznała się z różnymi formami pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz spotkała się z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w miejscach ich terapii i nauki. Agata Kornhauser-Duda odwiedziła też Zespół Szkół i Placówek Specjalnych, gdzie prowadzone jest wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca do pracy i przedszkole. 

 

Pierwsza Dama spotkała się z młodzieżą w wieku szkolnym oraz dołączyła do przedszkolaków podczas zabaw ruchowych. W trakcie zajęć z przysposobienia do pracy Małżonka Prezydenta wykonała z osobami niepełnosprawnymi wiosenne kwiaty z bibuły. - Sama, jako nauczycielka doskonale wiem co to znaczy uczyć dzieci i młodzież. Ale przede wszystkim wiem, ile niezwykłej satysfakcji i radości przynosi ta praca. I to nie tylko, kiedy dzieci odnoszą spektakularne sukcesy, ale kiedy są dodatkowym wyzwaniem i motywacją do cięższej pracy - dodała Pierwsza Dama składając wyrazy uznania i szacunku dla pedagogów z Mocarzewa.

 

Małżonka Prezydenta odwiedziła także uczniów podczas zajęć rewalidacyjno-wychowawczych przeznaczonych dla dzieci z głębokim stopniem niepełnosprawności oraz przyjrzała się indywidualnym zajęciom terapii sensorycznej. Ćwiczenia te mają charakter naukowej zabawy, która pozwala segregować pojedyncze bodźce i składać je w pełne funkcje mózgu, czego wynikiem jest poprawa pracy układu nerwowego. Wśród klasycznych pomieszczeń służących edukacji, rehabilitacji i zabawie, w placówce znajduje się m.in. Sala Doświadczania Świata, w której podopieczni uczą się wielozmysłowego poznawania otoczenia. Z kolei Pracownia Gospodarstwa Domowego pozwala zapoznać podopiecznych ze sposobami przyrządzania prostych potraw oraz z przeznaczeniem urządzeń kuchennych, co stanowi jeden z elementów realnego życia w grupie, rodzinie i społeczeństwie.

 

Na zakończenie wizyty Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w spotkaniu z pracownikami Specjalnego Ośrodka Wychowawczego i Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych oraz z przedstawicielami Rady Rodziców, gdzie rozmawiano o idei budowy Domu „Spełnionych Marzeń” dla absolwentów placówek.

 

Do Mocarzewa przyjmowane są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także osoby autystyczne i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Po zajęciach szkolnych dzieci mają możliwość rozwijania swoich zdolności w kółku sportowym, robótek ręcznych, majsterkowicza, teatralnym, ekologicznym i w wielu innych. Wśród nowoczesnych metod rehabilitacyjnych znajdują się dogoterapia, hipoterapia czy aquavibron. - Imponujące wrażenie zrobiła na mnie bardzo bogata oferta zajęć zarówno edukacyjnych, jak i rehabilitacyjno-terapeutycznych i rekreacyjnych - zaznaczyła Małżonka Prezydenta. Zwróciła także uwagę na zindywidualizowany proces opiekuńczo-wychowawczy dostosowany do specyficznych potrzeb każdego dziecka. (KS)

 

 

 

 

Poleć znajomemu