| | |
A | A | A
Piątek, 18 maja 2018

Agata Kornhauser-Duda w Nowym Jorku o patriotyzmie i szkolnictwie polonijnym

  |   Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary rozmawiała o polskiej oświacie poza granicami kraju oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się w programie dwujęzycznym. Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce Pierwsza Dama spotkała się także z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce

Agata Kornhauser-Duda towarzyszy Prezydentowi RP podczas wizyty w USA, która odbywa się w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Para Prezydencka spotka się także z Polonią amerykańską.  Zobacz także: Para Prezydencka rozpoczęła wizytę w USA [PL/ENG]

 

Pierwsza Dama złożyła wizytę w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary, gdzie rozmawiała o nauczaniu języka polskiego w nowojorskim systemie oświaty oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się języka polskiego w amerykańskim programie dwujęzycznym. PS 34 jest pierwszą w Nowym Jorku i na wschodnim wybrzeżu placówką realizującą program nauczania dwujęzycznego. Takie programy powstają w szkołach publicznych dzięki wsparciu nowojorskiego Departamentu Edukacji. Misją szkoły jest szeroka edukacja przygotowująca podopiecznych do wyzwań, jakie stawia przed obywatelami dwudzieste pierwsze stulecie.  Dzieci rozwijają się naukowo i artystycznie, o czym Pierwsza Dama mogła się przekonać podczas odwiedzin w klasach, gdzie zapoznała się z programem nauczania i przebiegiem lekcji.  Małżonka Prezydenta dołączyła również do najmłodszych uczniów, którym przeczytała fragment książki „Moja Mama Czarodziejka” Janiny Papuzinskiej. Agata Kornhauser-Duda spotkała się też z nauczycielami oraz z rodzicami wspierającymi utworzenie i rozwój zrównoważonego programu nauczania dwujęzycznego. Model realizuje kształcenie ze wszystkich szkolnych przedmiotów w języku polskim i angielskim w równym wymiarze. 

 

Dzieci i młodzież edukujący się w zakresie wykraczającym poza amerykański program nauczania mają możliwość uzyskania dyplomu poświadczającego urzędowo znajomość języka innego, niż angielski w 47 stanach USA. 

 

 - Warto znać i rozumieć tradycję, będąc jednocześnie otwartym na świat i innych ludzi - powiedziała poźniej Pierwsza Dama podczas debaty z młodzieżą ze szkół polskich należących do Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

 

- Stulecie odzyskania niepodległości  to sprawa bliska sercom wszystkich Polaków - mówiła Pierwsza Dama, przypominając słowa Prezydenta RP, który wyraził nadzieję, że jubileusz stanie się świętem całej polskiej wspólnoty oraz okazją do współtworzenia obchodów. - Dlatego obydwoje bierzemy udział w państwowych uroczystościach oficjalnych i obejmujemy patronatami honorowymi wiele inicjatyw obywatelskich, mających uczcić 100-lecie polskiej wolności - uzupełniła.

 

Tegoroczny, wyjątkowy jubileusz jest obchodzony także w Nowym Jorku. Młodzi ludzie opowiedzieli Pierwszej Damie o własnych patriotycznych aktywnościach oraz o udziale w wielu międzynarodowych konkursach. Jako jeden z przykładów wspólnego świętowania wolności Pierwsza Dama przytoczyła mundurowy Dzień Kobiet w Pałacu Prezydenckim, w którym wzięło udział 230 pań ze 115 jednostek z całej Polski. - Spotkanie było okazją do pokazania wielkiej roli kobiet w budowaniu wolnej Polski oraz do rozmowy o tym, czym jest służba ojczyźnie, czym jest patriotyzm i jak można dzisiaj to słowo wypełnić treścią - mówiła Pierwsza Dama. Małżonka Prezydenta wspomniała również o  „Narodowym Czytaniu” organizowanym przez Prezydenta RP. Przypomniała, że lekturą na kulminację akcji 8 września 2018 roku jest „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, ale zachęcała także do czytania tekstów „Antologii Niepodległości”.

 

Uczniowie pytali swojego gościa również o zdanie nt. roli szkoły w patriotycznym wychowaniu. - Przyszłość Wasza, ale także Waszej Ojczyzny - choć teraz jesteście od niej daleko - leży w Waszych rękach - odpowiedziała Małżonka Prezydenta. - Nauka języka polskiego, bogatej poprawnej polszczyzny, nauka polskiej historii i literatury, to wszystko sprawia, że stajecie się świadomymi Polakami. (…) Warto znać i rozumieć tradycję, będąc jednocześnie otwartym na świat i innych ludzi - zaznaczyła Agata Kornhauser-Duda.

 

  Zobacz także: Małżonka Prezydenta na zakończeniu roku w Szkole Polskiej w Chicago Pierwsza Dama: Szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce powstała w 1925 roku i jest największą organizacją zajmującą się oświatą w nowojorskim okręgu konsularnym. Obecnie do CPSD należą 72 szkoły, w których kształci się 10 319 uczniów oraz pracuje 819 nauczycieli. CPSD współpracuje z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie, Kancelarią Senatu RP, Stowarzyszeniem „Wspólnotą Polską”, Komisją Oświatową KPA, Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, Instytutem Piłsudskiego, Fundacją Kościuszkowską oraz Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową. Centrala prowadzi szkolenia dla nauczycieli, organizuje liczne warsztaty i konkursy dla uczniów szkół sobotnich oraz akcje promujące język polski, a także wycieczki do ojczyzny dla dzieci i młodzieży. (KS)

 

 

Poleć znajomemu