Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 25 maja 2018

Udział Pierwszej Damy w szkolnym projekcie „Ogrody nauki i sztuki”

  |   Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki”

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła w piątek warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki”.

 

Szkoła Podstawowa nr 94 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego już po raz szósty zorganizowała program edukacyjny obejmujący tworzenie przez uczniów prac plastycznych, scenariuszy, opracowań naukowych, eksperymentów i wiele innych inicjatyw.

 

Jak zauważyła Małżonka Prezydenta „jest to bardzo ciekawe i innowacyjne przedsięwzięcie, które w niestandardowy sposób zachęca uczniów do poszerzania wiedzy, ale ma także walor integrujący całą społeczność”.  Pierwsza Dama obejrzała film przedstawiający aktywność dzieci i młodzieży oraz wysłuchała występu wokalnego uczennic. - Jestem pełna uznania dla Waszej kreatywności i zaangażowania - mówiła Agata Kornhauser-Duda, zwracając się do wychowanków warszawskiej placówki. O wyborze tematów projektu przez poszczególne klasy zdecydowały przede wszystkim zainteresowania uczniów, którzy oprowadzając Pierwszą Damę po ekspozycji przybliżyli jej proces realizacji prac i opowiedzieli o wielomiesięcznych przygotowaniach. - Ogromne wrażenie wzbudza zakres tematów, które przyświecają tegorocznej edycji „Ogrodów Nauki i Sztuki”, a to świadczy przede wszystkim o tym, jak szerokie macie horyzonty i jak ciekawi jesteście otaczającego Was świata - zaznaczyła Pierwsza Dama.

 

Uczniowie m.in. zaaranżowali ekspozycję związaną z przyrodą w literaturze i sztuce, stworzyli grę komputerową, trójwymiarowe prace plastyczne oraz opowiadali o bohaterstwie i odwadze Polaków podczas II wojny światowej. Jak zaznaczyła Pierwsza Dama „umiejętności zdobyte podczas przygotowań projektu okażą się przydatne nie tylko na dalszym etapie edukacji, ale także w późniejszej pracy zawodowej”. Aktywność przy projekcie „Ogrody nauki i sztuki” motywuje uczniów do rozwijania kompetencji samodzielnego poszukiwania informacji, twórczego rozwiązywania problemów, współpracy zespołowej, czy zdobywania umiejętności prezentacji. Inspiracje do swoich prac uczniowie czerpali z doświadczeń zdobytych podczas wizyt w teatrach, muzeach, udziału w kołach zainteresowań, koncertach i festiwalach. Szkoła stwarza przestrzeń ułatwiającą podopiecznym odkrywanie swoich pasji, kreatywne myślenie oraz świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze. Pierwsza Dama skierowała do kadry pedagogicznej podziękowania za wychowywanie dzieci i młodzieży „w duchu patriotyzmu, także rozumianego jako troska o dobro wspólne”. Dodała słowa uznania i szacunku do pracy, „która w Państwa wykonaniu świadczy o prawdziwym powołaniu”. Na zakończenie wystąpienia dodała, że zapał nauczycieli oraz „panująca w szkole niezwykła atmosfera, a także otwartość i życzliwość wobec uczniów, dają bardzo dobre efekty”. (KS)

 

Poleć znajomemu