| | |
A | A | A
Środa, 20 czerwca 2018

Rozmowa Małżonki Prezydenta nt. aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

  |   Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak, by porozmawiać o aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Obecnie w Polsce zauważane są pozytywne zmiany w zakresie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, jednak nadal znacząco odbiega ona od funkcjonowania pozostałej części społeczeństwa. Panie rozmawiały o regulacjach dotyczących praw osób niepełnosprawnych oraz o konieczności zwiększania woli samych zainteresowanych do podejmowania działań sprzyjających integracji społecznej. W trakcie spotkania podniesiono także kwestie reintegracji osób długotrwale niezatrudnionych z powodów wynikających z rozwarstwienia społecznego, czy niezaradności życiowej oraz o rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Agnieszka Ścigaj jest Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. ekonomii i przedsiębiorczości społecznej zajmującego się kwestiami związanymi ze spółdzielczością, przedsiębiorczością społeczną, reintegracją społeczną i zawodową. Z kolei Barbara Chrobak przewodniczy Parlamentarnemu Zespołowi "Dobro dziecka jako cel najwyższy" podejmującego problematykę pieczy zastępczej. (KS)

Poleć znajomemu