Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 5 lipca 2018

Spotkanie z Pierwszą Damą nagrodą w V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”

  |   Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi Spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, którego organizatorem jest Związek Polaków na Białorusi

Od występu dziecięco-młodzieżowego chóru „Akwarele” rozpoczęło się spotkanie Pierwszej Damy z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”. Organizowane przez Związek Polaków na Białorusi wydarzenie zaangażowało w tym roku 150 młodych ludzi uczących się języka polskiego w Grodnie, Wołkowysku, Brześciu, Mohylewie, Baranowiczach, Lidzie i Brasławiu. - Jest to bardzo cenna i potrzebna inicjatywa, ponieważ pokazuje niezwykłe zaangażowanie nauczycieli i młodzieży w pielęgnowanie polskiej mowy, co mnie jako Małżonkę Prezydenta, ale przede wszystkim jako wieloletniego pedagoga ogromnie cieszy - mówiła w Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama, dziękując za realizację i ideę konkursu. - Uważam, że inspiruje ona młodych ludzi do zdobywania umiejętności poprawnego posługiwania się językiem polskim, co nie jest łatwym zadaniem, zważywszy na trudną wymowę, skomplikowaną gramatykę i ortografię - dodała. Małżonka Prezydenta zwróciła uwagę na fakt, że język polski uznawany jest za jeden z najtrudniejszych na świecie. - Tym większy jest Wasz sukces - powiedziała, zwracając się do laureatów tegorocznej edycji, którzy wygrali czwartkową wizytę w Pałacu Prezydenckim oraz spotkanie z Pierwszą Damą.

 

Agata Kornhauser-Duda pogratulowała wyniku, także w imieniu Prezydenta RP, oraz życzyła dzieciom i młodzieży, by zdobyte umiejętności okazały się przydatne na dalszym etapie edukacji, „być może na wyższych uczelniach w Polsce”, do czego serdecznie zachęcała. Pierwsza Dama zaakcentowała dumę z powodu rosnącej w każdym roku liczby uczestników konkursu, zwłaszcza, że masowo użytkowane media społecznościowe potęgują niedbałość ortograficzną i językową wśród młodego pokolenia.

 

Pierwsza Dama wyraziła najgłębsze uznanie dla nauczycieli za pełną zaangażowania i poświęcenia, często społeczną, pracę na rzecz „krzewienia polskości, nauczania polskiego języka i historii,  promowania polskiej kultury, ale przede wszystkim wychowywania młodego pokolenia, urodzonego poza granicami Polski, w duchu patriotyzmu i kształtowania tożsamości narodowej”.

 

Konkurs „Mistrz Ortografii” organizowany jest od 2013 roku przez Związek Polaków na Białorusi we współpracy z Podlaskim Oddziałem  Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym w Siedlcach. Inicjatywę wspiera Konsulat Generalny RP w Grodnie i Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Nieuznawany przez władze Białorusi Związek Polaków na Białorusi został założony we wrześniu 1988 roku. Jest największą organizacją polskiej mniejszości na terenie Białorusi zrzeszającą ponad 10 000 członków. Głównym zadaniem organizacji jest działalność kulturalno-oświatowa, dbanie o język polski i polską kulturę oraz ochrona Miejsc Polskiej Pamięci Narodowej i Dziedzictwa.

 

W spotkaniu uczestniczył minister Adam Kwiatkowski. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu