Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 5 października 2018

Wizyta Pierwszej Damy w przedszkolu integracyjnym w Brzesku

  |   Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny

Małżonka Prezydenta razem z dziećmi z Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Brzesku wzięła udział w święcie patronki placówki - św. siostry Faustyny. 

 

5 października przypada 80. rocznica śmierci polskiej świętej. W tym roku przedszkole obchodzi także jubileusz 15-lecia istnienia. –  To dla mnie ogromna radość być z Wami w tym szczególnym czasie – mówiła Agata Kornhauser-Duda, dziękując za zaproszenie i nawiązując do trwającego roku 100-lecia odzyskania niepodległości. – Każdy, w zależności od wieku, na swój sposób może cieszyć się, że mamy wolną, niepodległą i suwerenną Polskę – akcentowała podczas spotkania, podkreślając, jak bardzo ceni wszelkie inicjatywy związane z tym wyjątkowym rokiem.

 

W  przygotowanym występie artystycznym maluchy przedstawiły piosenki i wiersze związane między innymi ze św. s. Faustyną. – Gratuluję wszystkim młodym artystom –  powiedziała Pierwsza Dama po występie i przyznała, że ze wzruszeniem obejrzała tak profesjonalnie przygotowany pokaz artystyczny młodych talentów. 

 

 

 

Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem wysłuchały z kolei fragmentów utworu „Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych”, które przeczytała im Agata Kornhauser-Duda, a następnie opowiadały Pierwszej Damie o tym,  jak na co dzień pomagają sobie nawzajem, swoim rodzicom i dziadkom.

 

–  Czytanie książek jest bardzo ważne, ponieważ to dzięki nim dowiadujecie się bardzo dużo o otaczającym Was świecie –  mówiła swoim młodym słuchaczom Małżonka Prezydenta. Ale muszę Wam powiedzieć, że książki, nie tylko zawierają pożyteczną wiedzę, ale dają też bardzo dużo przyjemności – przekonywała.

 

 

Dzieci, które Pierwsza Dama odwiedziła w salach terapeutycznych opowiadały o najciekawszych zajęciach integracyjnych i ulubionych zabawach. Z radością recytowały też Małżonce Prezydenta znane wierszyki, śpiewały piosenki i mówiły o tym, czego najchętniej uczą się w przedszkolu.

 

– Przyjedziecie do Pałacu Prezydenckiego? – zapytała na koniec Pierwsza Dama. Gdy maluchy z wielkim entuzjazmem odpowiedziały na zaproszenie, Agata Kornhauser-Duda wyznała, że już dziś z radością oczekuje na to spotkanie.

 

Przedszkole im. św. Faustyny  jest placówką specjalistyczną, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne oraz cierpiące na dysfunkcje. Dzięki rozwijaniu się w gronie zdrowych rówieśników maluchy uczą się nawiązywania relacji społecznych, samodzielności i poczucia własnej wartości. Z kolei dzieci pełnosprawne kształtują w sobie tolerancję i akceptację odmienności.

 

Podczas spotkania z gronem pedagogicznym Agata Kornhauser - Duda pogratulowała opiekunom efektów ich pracy. Zwróciła uwagę na widoczną  w maluchach wrażliwość na potrzeby innych oraz radość z jaką uczestniczą w zajęciach. – Bardzo cieszę się, że dzieci uczą się tu tolerancji i otwartości na drugiego człowieka – podkreśliła.

 

 

 

Pedagodzy i terapeuci przedstawili Pierwszej Damie organizację kształcenia integracyjnego w warunkach niezbędnych do budowania więzi społecznych i prawidłowego rozwoju emocjonalnego. – Jako nauczycielka doskonale wiem, że proces wychowawczy to współpraca pracowników przedszkola i rodziców –  mówiła, wyrażając radość, że ta współpraca w przedszkolu układa się doskonale.

 

Placówka wspomaga indywidualny rozwój każdego dziecka, budowanie jego więzi z otoczeniem oraz zapewnia wsparcie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej. Jako przedszkole katolickie dba o integralne wychowanie oraz pełny rozwój podopiecznych w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości. Ponadto w ośrodku znajduje się m.in. Sala Doświadczania Świata, a specjaliści z wielu dziedzin jak psychologowie, rehabilitanci, logopedzi czy surdopedagodzy czuwają nad adaptacją i nauką dzieci z dysfunkcjami. (KS/WP)

Poleć znajomemu