Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 3 października 2018

Pierwsza Dama rozmawiała o postawach obywatelskich z kombatantką AK

  |   Agata Kornhauser-Duda powitała w Pałacu Prezydenckim płk Danutę Gałkową, kombatantkę AK, uczestniczkę Powstania Warszawskiego Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny

Agata Kornhauser-Duda spotkała się w Pałacu Prezydenckim z płk Danutą Józefą Gałkową, kombatantką Armii Krajowej, uczestniczką Powstania Warszawskiego.

 

Przedmiotem serdecznej rozmowy było m.in. współczesne pojmowanie patriotyzmu i postaw obywatelskich oraz miłość do Ojczyzny. Pani pułkownik opowiedziała Małżonce Prezydenta o swoich doświadczeniach wojennych, ale też o szacunku i trosce wobec ludzi. Jak powiedziała, zawsze znajduje czas dla innych, ponieważ „być człowiekiem to wielka rzecz”, a czynienie dobra jest przejawem miłości do kraju. Pod pseudonimem „Blondynka” brała udział w walkach powstańczych na Woli i Starym Mieście w Warszawie. W chwili upadku Starówki pozostała z rannymi, ewakuując i ukrywając 21 żołnierzy, którymi w gruzach zbombardowanej Warszawy opiekowała się przez dwa miesiące. Uhonorowana Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, a także najwyższym odznaczeniem pielęgniarskim - medalem Florence Nightingale, nadawanym przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż. W czasie wojny płk Gałkowa razem z bliskimi przez wiele lat ukrywała żydowskie dziecko, za co otrzymała tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. Dzięki bohaterskiej i bezinteresownej postawie całej rodziny ocalona dziewczynka przeżyła II Wojnę Światową i do dziś obie panie łączy głęboka przyjaźń.

 

Pierwsza Dama wyraziła ogromne uznanie, jakim darzy płk Danutę Gałkową oraz podziw dla jej postaw i działań, będących wyrazem trwającej całe życie, niezwykłej służby Ojczyźnie i drugiemu człowiekowi. Po wojnie weteranka pracowała m.in. w Centralnej Radzie Związków Zawodowych, była działaczką Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Związku Powstańców Warszawskich. Członkini Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, mająca obecnie 94 lata, z właściwą sobie pogodą ducha i radością, nadal aktywnie działa na rzecz weteranów oraz uczestniczy w spotkaniach z młodzieżą szkolną. W 2012 r. przyjęła medal „Pro Patria” nadany przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny". (KS)

 

Poleć znajomemu