Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 26 września 2018

Spotkanie współmałżonków przywódców państw biorących udział w 73. sesji ONZ

Spotkanie współmałżonków przywódców państw biorących udział w 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Wartościowe wychowanie młodych ludzi, tak by z korzyścią dla siebie i przyszłych pokoleń budowali światowe społeczeństwa było jednym z tematów środowego spotkania Pierwszej Damy. Na zaproszenie Melanii Trump w Nowym Jorku gościli współmałżonkowie przywódców państw biorących udział w 73. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Poza edukacją podjęto tematy działalności charytatywnej i współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych, jak cyberprzemoc. (KS)

Poleć znajomemu