Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 4 października 2018

Młodzież z Indii na spotkaniu u Pierwszej Damy

  |   Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” Spotkanie Pierwszej Damy z młodzieżą z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie”

Pałac Prezydencki jest miejscem, w którym odbywają się wizyty głów państw, rozmowy polityczne i uroczystości państwowe, ale także spotkania z dziećmi i młodzieżą.

W czwartek Pierwsza Dama przyjęła uczniów, którzy do Polski przyjechali w ramach wymiany szkolnej.

 

Młodzież z Indii uczestnicząca w projekcie “Umysł bez granic – współczesna szkoła w wielokulturowej Europie” odwiedziła Kraków, Oświęcim, Tarnobrzeg, Lubliniec oraz Warszawę. Zadaniem projektu jest poszerzanie horyzontów polskiej i hinduskiej młodzieży, dzielenie się osiągnięciami kulturowymi i motywowanie podopiecznych do samodzielnego myślenia. Globalny świat jest łatwo dostępny dzięki rozwijającej się technice i nowoczesnym technologiom. Jednocześnie niezrozumienie innych kultur i tradycji ogranicza realne możliwości poznawania otaczającego nas świata oraz utrudnia otwarte myślenie. Dzięki programowi polska i zagraniczna młodzież odwiedzająca kolejne kraje otrzymuje niepowtarzalną okazję obserwacji i analizy odmiennej rzeczywistości, co kreuje postawę otwartości na różnice kulturowe i religijne oraz uczy samodzielnego, krytycznego rozumowania.

 

Nauczyciele z Indii opowiedzieli Małżonce Prezydenta o realizowanych programach wymiany szkolnej i ich pozytywnym  wpływie na uczniów i pedagogów. Agata Kornhauser-Duda, wieloletnia nauczycielka języka niemieckiego, rozmawiała z gośćmi także nt. podobieństw pomiędzy systemami edukacji w naszych krajach. Młodzież opowiedziała o swoich wrażeniach z wizyty w Polsce i najbardziej zaskakujących różnicach kulturowych. Goście nie kryli przygnębienia, jakie wzbudziła w nich wizyta w Oświęcimiu i poznanie dramatu II Wojny Światowej. Zadawali też wiele pytań o obowiązki Agaty Kornhauser-Dudy w roli Pierwszej Damy oraz o minione wizyty zagraniczne. Spotkania polsko-hinduskie są dla młodych ludzi doskonałą okazją do angażowania się w międzynarodowe przedsięwzięcia edukacyjne przy jednoczesnym rozwijaniu wrażliwości, wzajemnego szacunku i życzliwości. 

 

Organizatorami wymiany są II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, LO im. Mikołaja Kopernika w Tarnobrzegu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu. (KS)

Poleć znajomemu