Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 23 października 2018

Berlin. Małżonki Prezydentów Polski i Niemiec o kształceniu zawodowym

  |   Rozmowa Agaty Kornhauser-Dudy i Elke Büdenbender Wspólne śniadanie Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Wspólne śniadanie Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Wspólne śniadanie Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Wspólne śniadanie Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec oraz przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W Berlinie Agata Kornhauser-Duda oraz Pierwsza Dama Niemiec rozmawiały o kształceniu zawodowym w obu krajach. Następnie Panie wzięły udział w śniadaniu wydanym przez Elke Büdenbender z okazji wizyty Małżonki Prezydenta Polski, podczas którego dyskutowano o projekcie PNWM „Razem osiągniemy więcej”.

 

W ramach wizyty w Republice Federalnej Niemiec Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Elke Büdenbender, z którą rozmawiała o doświadczeniach dotyczących edukacji zawodowej w obu krajach. Pierwsza Dama przedstawiła Małżonce Prezydenta Niemiec założenia systemu kształcenia zawodowego, które w Polsce podejmuje już ponad połowa absolwentów dotychczasowego gimnazjum. Panie rozmawiały o realizowanym w Polsce i Niemczech kształceniu dualnym polegającym na nauce zawodu bezpośrednio u pracodawcy oraz kształceniu teoretycznym i ogólnym w systemie szkolnym. W Niemczech większość absolwentów szkoły obowiązkowej wybiera jako dalszą ścieżkę edukacyjną system dualny. Panie podkreślały, że zdobywanie kompetencji oraz doświadczenia już w trakcie nauki stanowi doskonałe przygotowanie młodych ludzi do startu zawodowego, a rosnąca liczba specjalistów różnych dziedzin jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego kraju. Agata Kornhauser-Duda mówiła także o obowiązującym systemie kształcenia zawodowego w Polsce oraz o planowanych zmianach ustawowych w tym zakresie.

 

Zobacz także: Uroczysty koncert w Berlinie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Temat kształcenia zawodowego Pierwsze Damy Polski i Niemiec kontynuowały podczas śniadania wydanego przez Elke Büdenbender. W towarzystwie przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży Małżonki Prezydentów rozmawiały o inicjatywie „Razem osiągniemy więcej”, czyli międzynarodowych spotkaniach młodych ludzi. Zadaniem projektu PNWM jest zachęcenie uczniów do odkrywania i rozwijania własnych kompetencji oraz umożliwienie im zdobywania nowych umiejętności i międzynarodowego doświadczenia. W roku szkolnym 2018/2019 młodzi ludzie z Polski i Niemiec wezmą udział w ok. 40 spotkaniach w placówkach edukacyjnych. Projekty realizowane są dla uczniów szkół innych niż licea, gdyż idea wymian międzynarodowych jest mało rozpowszechniona wśród młodzieży pozostałych rodzajów szkół ponadpodstawowych. W programie mogą uczestniczyć też podmioty realizujące zadania w ramach kształcenia zawodowego i pracy społecznej na rzecz młodzieży. W spotkaniu Pierwszych Dam wzięli udział dyrektorzy zarządzający PNWM Ewa Nocoń i Stephan Erb oraz kierownik referatu wspierania pozaszkolnej wymiany młodzieży Thomas Hetzer.

 

Poprzez wizyty w firmach, udział w dniach tematycznych i warsztatach uczestnicy zdobywają wiedzę nt. rynku pracy, a także kompetencje społeczne ułatwiające im start w dorosłe życie. Na kolejny rok szkolny zaplanowane zostały praktyki zawodowe w kraju partnerskim służące zdobywaniu orientacji zawodowej lub praktyki w ramach już rozpoczętego kształcenia zawodowego. Planowana jest też budowa sieci przedsiębiorstw i instytucji w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym, która również po zakończeniu projektu będzie oferowała na stałe dobre miejsca praktyk transgranicznych.

 

Agata Kornhauser-Duda i Elke Büdenbender zgadzają się, że kształcenie zawodowe niesie ogromną wartość społeczną i w pełni zasługuje na wsparcie, dlatego Projekt „Razem osiągniemy więcej” odbywa się pod wspólnym patronatem honorowym Małżonek Prezydentów Polski i Niemiec. (KS)

 

 

Poleć znajomemu