Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 30 listopada 2018

Małżonka Prezydenta:Polskie szkoły za granicą realizują misję zachowania tożsamości narodowej

  |   Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych Spotkanie Pierwszej Damy z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych

- Jestem głęboko przekonana, że polskie szkoły za granicą realizują misję o fundamentalnym znaczeniu dla zachowania i pielęgnowania tożsamości narodowej - mówiła Pierwsza Dama podczas spotkania z kierownictwem szkolnych punktów konsultacyjnych przy polskich placówkach dyplomatycznych.

 

Zobacz także: Program odrębny Małżonek Prezydentów Polski i Grecji Spotkanie Małżonki Prezydenta z przedstawicielami Szkoły Polskiej w Zurychu Spotkanie Pierwszej Damy z dziećmi i nauczycielami polonijnymi w Ambasadzie RP w Canberze W piątek do Pałacu Prezydenckiego przyjechali przedstawiciele kilkudziesięciu instytucji edukacyjnych, które na różnych kontynentach prowadzą oświatę polonijną, kształcąc i wychowując młode pokolenia Polaków. - Dziękuję, że Państwo i pozostali nauczyciele wychowujecie młodzież w duchu polskości i patriotyzmu - kontynuowała Agata Kornhauser-Duda, która odwiedzając polskie placówki podczas wielu oficjalnych wizyt zagranicznych poznała specyfikę tej niełatwej działalności. - Zawsze jestem pod ogromnym wrażeniem i powtarzam młodzieży w kraju, że mogłaby się od kolegów z zagranicy uczyć patriotyzmu - zaznaczyła Pierwsza Dama.

 

 

Dzięki polskim placówkom edukacyjnym dzieci i młodzież mieszkający za granicą otrzymują niepowtarzalną możliwość podtrzymywania relacji z krajem swoich przodków, uczenia się języka ojczystego, polskiej historii, kultury i tradycji.  Małżonka Prezydenta zwróciła uwagę, że wspieranie nauczycieli za granicą jest nie tylko obowiązkiem państwa polskiego, ale też inwestycją „we wzmacnianie pozycji Polonii i Polaków w krajach ich zamieszkania”. - Jest to także bardzo istotny przyczynek do kreowania pozytywnego wizerunku Polski i Polaków na świecie - wyjaśniła.

 

Zobacz także: Pierwsza Dama spotkała się z dziećmi i młodzieżą w Finlandii Polonijni nauczyciele z Norwegii na spotkaniu z Pierwszą Damą Anna Radecka, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, podziękowała za podejmowane przez Parę Prezydencką inicjatywy na rzecz społeczności polonijnych, jak np. otrzymane przez uczniów szkół polonijnych legitymacje uprawniające do korzystania z ulgowych przejazdów transportem publicznym, wejść do ośrodków kultury czy parków narodowych w Polsce.

 

- Staramy się z mężem, we współpracy z MEN, poprawiać sytuację uczniów i nauczycieli polskich placówek oświatowych za granicą. Cieszę się że udaje się wypracowywać konkretne efekty - podkreśliła Pierwsza Dama, nawiązując do projektu ministerstwa  przygotowania podręczników polonijnych dostosowanych do różnych potrzeb uczniów w poszczególnych państwach. - Doskonale zdaję sobie sprawę, że specyfika pracy nauczycieli polonijnych jest zupełnie inna niż pedagogów w kraju - powiedziała Pierwsza Dama. - Przede wszystkim nauczyciel polonijny jest przewodnikiem po polskiej kulturze, więc musi łączyć doświadczenia edukacyjne gromadzone w zupełnie  innych warunkach kulturowych z zachowaniem języka polskiego i polskiej kultury - podkreśliła Agata Kornhauser-Duda.

 

W imieniu własnym oraz Prezydenta RP przekazała kierownikom szkolnych punktów konsultacyjnych podziękowania za codzienną wytężoną pracę, za profesjonalizm i za kreatywność.  - Wiem, że nie jest łatwo zachęcić młodzież do dodatkowej nauki  w czasie wolnym - podkreśliła. Pierwsza Dama podziękowała także za włączenie się szkół polonijnych w obchody stulecia odzyskania niepodległości.

 

 

 

Zobacz także: Pierwsza dama z wizytą w Kopenhadze Wizyta pedagogów w Pałacu Prezydenckim związana jest z organizowanym przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą konferencji „Rozwój polskiej edukacji za granicą” z okazji 45-lecia działalności organizacji. Misją Szkolnych Punktów Konsultacyjnych jest uzupełnienie kształcenia uczniów uczęszczających do szkół działających w systemie oświaty danego państwa w zakresie szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego oraz w okresie przejściowym gimnazjum - klasy III oraz I – III. (KS)

Poleć znajomemu