Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Środa, 19 grudnia 2018

Wychowankowie ośrodka specjalnego wystąpili przed Pierwszą Damą

  |   Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska Spotkanie z podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska

Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem do Pałacu Prezydenckiego przyjechali podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Leżajska wraz ze swoimi nauczycielami i terapeutami. Zaprezentowali wspaniałe umiejętności taneczne, a chór wykonał najpiękniejsze kolędy. - Jestem wzruszona, dziękuję że wprowadzili nas Państwo w cudowną, świąteczną atmosferę - powiedziała Małżonka Prezydenta. Wyraziła nadzieję, że magiczny nastrój pozostanie w sercach wszystkich zebranych oraz złożyła życzenia „zdrowych, pełnych miłości, pokoju i refleksji Świąt”, które okażą się czasem odpoczynku i radości w gronie najbliższych.

 

Ośrodek im. św. Jana Pawła II zapewnia wczesne wspomaganie rozwoju, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze grupowe i indywidualne oraz opiekę całodobową dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. W ramach programu „Za życiem” prowadzony jest również „Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy”, którego zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc rodzicom chorych dzieci, w tym organizacja specjalistycznej opieki lekarzy i terapeutów.

 

 

 

Placówka, wspierając rozwój swoich uczniów, zachęca ich do pielęgnowania pasji i promowania talentów. - Nie dziwię się, że zbieracie takie laury - podkreśliła Pierwsza Dama po obejrzeniu występu młodych wykonawców, którzy zdobywają wysokie miejsca na ogólnopolskich festiwalach, w konkursach piosenki, wojewódzkich przeglądach artystycznych, konkursach literackich, a także w wielu dyscyplinach sportowych. Agata Kornhauser-Duda mówiła również, że jest „pod ogromnym wrażeniem działalności ośrodka, a przede wszystkim bogatej oferty wspierającej zainteresowania podopiecznych.” Zaakcentowała, że ich osiągnięcia są także udziałem zaangażowanych nauczycieli i wychowawców.

 

Agata Kornhauser-Duda opowiedziała o najbardziej znanym pomieszczeniu w Pałacu Prezydenckim, w którym odbywają się debaty, koncerty, ceremonie odznaczeń i nominacji. Z kolei podczas wizyt gości z zagranicy Sala Kolumnowa zamienia się w bankietową, w której wydawane są uroczyste obiady oficjalne. Podopieczni ośrodka mieli też niesłychanie rzadką możliwość obejrzeć miejsce pracy Prezydenta RP i zasiąść za jego biurkiem.

 

 

Uczniowie pochwalili się Pierwszej Damie swoimi sukcesami artystycznymi oraz udziałem w programach edukacyjnych. Placówka realizuje projekty pozaszkolne, zabiega o przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz aktywizuje podopiecznych we wszystkich dziedzinach życia. Dzieciom i młodzieży nie są obce tajniki teatru, jazda konna, ani pielęgnowanie roślin. Wśród wielu działań innowacyjnych znajdują się m.in. warsztaty zawodowe i przygotowujące do samodzielnego życia. Ośrodek aktywnie współpracuje również ze środowiskiem lokalnym, organizując spotkania integracyjne, promując osiągnięcia wychowanków i dzieląc się wiedzą i doświadczeniem ze studentami i nauczycielami. (KS)

 

Poleć znajomemu