Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Poniedziałek, 11 lutego 2019

Małżonka Prezydenta: wykorzystajcie swoje możliwości jak najlepiej

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

- Aby słowa Waszego patrona: „Nic o nas bez nas” stale Wam towarzyszyły i żebyście z odwagą ruszyli w przyszłe, dorosłe życie - życzyła Małżonka Prezydenta podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących. W placówce im. Włodzimierza Dolańskiego w Krakowie Agata Kornhauser-Duda zapoznała się z działalnością instytucji oraz wysłuchała koncertu w wykonaniu muzyków z dysfunkcją wzroku. Z podopiecznymi ośrodka rozmawiała o ich ambicjach i zawodowych marzeniach. 

 

Wszechstronna opieka placówki nad osobami niewidomymi i słabowidzącymi obejmuje pomoc na każdym etapie kształcenia, a naczelnym celem wychowania jest przygotowanie podopiecznych do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pierwsza Dama zapoznała się z działalnością ośrodka, specyfiką nauczania, różnorodnymi formami wsparcia i kierunkami kształcenia zawodowego. Zespół specjalistów zapewnia wczesne oddziaływanie rewalidacyjno-wychowawcze stymulujące rozwój maluchów już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Poza fachową pomocą dla niemowląt i przedszkolaków ośrodek prowadzi naukę w szkole podstawowej z oddziałami gimnazjalnymi, zajęcia w zespole edukacyjno-terapeutycznym dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną, jak również kształcenie techniczne i zawodowe.

 

 

W poniedziałek Małżonka Prezydenta poznała techniki nauki widzenia przestrzennego i samodzielnego czytania, dzięki którym osoby niedowidzące zyskują kompetencje ułatwiające im samodzielne przemieszczanie się oraz przyswajanie treści tekstowych. Trójwymiarowe modele pomagają niewidomym uczniom opanować budowę organów i układów narządów żywych organizmów, a wypukłe mapy ułatwiają naukę geografii. W pracowniach rozwijających zainteresowania Pierwsza Dama poznała procesy powstawania wiklinowych koszy, kompozycji kwiatowych i wyrobów ceramicznych, a podczas zajęć z orientacji przestrzennej jeden z podopiecznych opowiedział, jak uczy się poruszania po mieście m.in. dzięki nauce echolokacji. - Dziś miałam okazję zobaczyć różnego rodzaju pomieszczenia i zajęcia: Jestem pod wrażeniem - mówiła w poniedziałek Pierwsza Dama. - Uczniowie mają tu wspaniałe możliwości edukacji, ale także rozwijania swoich zainteresowań, co jest niezwykle ważne - dodała. - Warunki macie wspaniałe, wykorzystajcie swoje możliwości jak najlepiej, ponieważ ośrodek doskonale przygotowuje Was do samodzielnego życia - podkreśliła Agata Kornhauser-Duda, zwracając się do podopiecznych ośrodka.

 

 

 

Pierwsza Dama rozmawiała z terapeutami i pedagogami o metodach ich pracy, jak również o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób niewidomych. Kształcenie wielozawodowe dostosowane do zainteresowań i predyspozycji uczniów, jak również do ich indywidualnych potrzeb i możliwości ma za zadanie skuteczne wprowadzenie osób niepełnosprawnych na rynek pracy. Dlatego planowanie kariery oraz przygotowanie do rekrutacji zawodowej czy otwarcia własnej działalności gospodarczej stanowią oś prowadzonego w ośrodku doradztwa zawodowego, a dzięki szerokiej ofercie kształcenia technicznego młodzi ludzie opuszczają placówkę jako specjaliści z różnorodnych branż: od masażysty po realizatora dźwięku. Podczas serdecznych spotkań młodzież dzieliła się z Małżonką Prezydenta planami na przyszłość, opowiadała o marzeniach i celach.

 

Zobacz także: Małżonka Prezydenta RP na Niewidzialnej Wystawie O rozwijanie talentów artystycznych dba kadra szkoły muzycznej, a jej podopieczni wykonali koncert chóralno- instrumentalny. - Macie niezaprzeczalny talent, ale zdaję sobie sprawę z tego, że bez pomocy Waszych nauczycieli, ale też wielu godzin ćwiczeń, pewnie nie byłoby tak wspaniałych efektów, dlatego dziękuję, że jesteście tak wytrwali w tym, co robicie - podkreślała Pierwsza Dama po występie. Uczniowie z powodzeniem rywalizują w przedsięwzięciach artystycznych na szczeblu krajowym i międzynarodowym. Poza rozwijaniem zdolności osób z dysfunkcją wzroku szkoła pracuje z muzykami dotkniętymi innymi formami niepełnosprawności.

 

Osoby spoza Krakowa również mogą kształcić się w ośrodku. W Internacie prócz całodobowej opieki wychowawcy troszczą się o rozwój podopiecznych w zakresie sprawności fizycznej i manualnej, dbają o doskonalenie orientacji przestrzennej i rozwijanie pasji. Wszechstronny rozwój obejmuje obcowanie ze sztuką i kulturą, poznawanie struktur miejskich czy doskonalenie pasji. W październiku 2018 roku Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących rozpoczął obchody 70-lecia istnienia. Gala jubileuszowa odbyła się pod patronatem honorowym Agaty Kornhauser-Dudy. (KS)

 

 

 

Poleć znajomemu