Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 21 lutego 2019

Małżonka Prezydenta uczciła Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

  |   Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wspólne czytanie "łamańców językowych" z uczniami najmłodszych klas Wspólne czytanie "łamańców językowych" z uczniami najmłodszych klas Wspólne czytanie "łamańców językowych" z uczniami najmłodszych klas Wspólne czytanie "łamańców językowych" z uczniami najmłodszych klas Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Pierwsza Dama obejrzała spektakl o polskiej mowie Pierwsza Dama obejrzała spektakl o polskiej mowie Pierwsza Dama obejrzała spektakl o polskiej mowie Pierwsza Dama obejrzała spektakl o polskiej mowie Pierwsza Dama obejrzała spektakl o polskiej mowie Małżonka Prezydenta przeczytała fragment „Latarnika” Henryka Sienkiewicza Małżonka Prezydenta przeczytała fragment „Latarnika” Henryka Sienkiewicza Małżonka Prezydenta przeczytała fragment „Latarnika” Henryka Sienkiewicza Małżonka Prezydenta przeczytała fragment „Latarnika” Henryka Sienkiewicza Egzemplarz noweli wydany w 1966 roku, który Pierwsza Dama przekazała szkole Egzemplarz noweli wydany w 1966 roku, który Pierwsza Dama przekazała szkole Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie

W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego uczniowie Szkoły Podstawowej nr 356 im. R. Kaczorowskiego w Warszawie wystawili przedstawienie o polskiej mowie. Na widowni zasiadła Pierwsza Dama, która dziękując uczniom, nauczycielom i rodzicom za imponujące zaangażowanie i kreatywność podkreśliła ogromne znaczenie podobnych inicjatyw. - Język jest wartością, naszym dorobkiem i wspólnie musimy o niego dbać - mówiła. Wcześniej, z uczniami najmłodszych klas, wzięła udział we wspólnym czytaniu „łamańców językowych”, czyli trudnych do wypowiedzenia wierszyków.

 

 

 

Czwartkowe wydarzenie zakończyło szkolny Tydzień Kultury Języka Polskiego składający się z wystaw, konkursów, zajęć edukacyjnych i innych działań podkreślających znaczenie różnorodności językowej i kulturowej. - W dobie tak ekspansywnie rozwijających się mediów społecznościowych szczególnie powinnyśmy zwracać uwagę na poprawność językową - akcentowała Agata Kornhauser-Duda. Wyjaśniła, że  - obok niewątpliwych zalet - interaktywne media cyfrowe mają również negatywny wpływ na język. - Każdy z nas popełnia błędy, jednak niepoprawne używanie ortografii i gramatyki w Internecie otwiera błędom drogę do upowszechniania się - powiedziała. Pierwsza Dama przestrzegała przed negatywnymi konsekwencjami niepoprawnych wpisów w sieci oraz odniosła się do ich ogromnego zasięgu.

 

 

- Wiele osób nie szanuje języka, używając wulgaryzmów, słów kłamliwych i obraźliwych. Tymczasem język jest nieodzownym elementem życia, najlepszym przewodnikiem w kontaktach międzyludzkich, a przede wszystkim podstawowym narzędziem wyrażania myśli - kontynuowała Małżonka Prezydenta. Powiedziała, że językowi należy się szacunek „przede wszystkim dlatego, że dzięki niemu stanowimy wspólnotę, istniejemy jako naród i przetrwaliśmy w najtrudniejszych dla naszej ojczyzny czasach: podczas zaborów i wojen”.  Przypomniała, że dzięki odważnym Polakom: pisarzom, którzy tworzyli w ojczystym języku oraz nauczycielom prowadzącym tajne komplety język polski przetrwał w latach, gdy był zabroniony.

Zgromadzonym w sali gimnastycznej uczniom Pierwsza Dama przeczytała fragmenty „Latarnika” Henryka Sienkiewicza, a szkole przekazała egzemplarz noweli wydany w 1966 roku.

 

 

Agata Kornhauser-Duda apelowała o pielęgnowanie języka polskiego także poprzez kształtowanie umiejętności właściwego doboru słów, konstrukcji i sformułowań adekwatnych do sytuacji i poruszanego tematu. - Dbanie o język to także wzbogacanie go przy pomocy sięgania do naszej literatury - oznajmiła. - Właśnie od dzisiaj poprzez stronę Kancelarii Prezydenta można zgłaszać propozycje dzieł z klasyki polskiej literatury do tegorocznej edycji Narodowego Czytania - oświadczyła Pierwsza Dama. - Być może jeden z Waszych ulubionych tytułów stanie się lekturą Narodowego Czytania - dodała. Więcej o akcji >>> - Czytanie to wielka przyjemność i przygoda, do której Was zachęcam, bo jak powiedział Umberto Eco: kto czyta książki, żyje podwójnie - przekonywała Agata Kornhauser-Duda.

 

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Podczas ostatniej odsłony - w  roku stulecia odzyskania niepodległości - Andrzej Duda wraz z Małżonką zaprosili Polaków do lektury „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. (KS)

 

Poleć znajomemu