Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 29 marca 2019

Pierwsza Dama: Sprawdzian stosunku do człowieka zdajecie każdego dnia celująco

  |   Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajsku

Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. św. Jana Pawła II w Leżajsku. Obejrzała program artystyczny w wykonaniu podopiecznych oraz spotkała się z uczniami biorącymi udział w warsztatach praktycznych, sensorycznych i teatralnych, a także z pracownikami placówki i rodzicami wychowanków.

 

- Widać, że Państwa społeczność jest niezwykle kreatywna i pełna pasji do działania - mówiła Agata Kornhauser-Duda, która podopiecznych ośrodka poznała w trakcie ubiegłorocznego spotkania gwiazdkowego w Pałacu Prezydenckim. Czytaj więcej >>>

 

Pierwsza Dama wspominała, że już wtedy zauważyła „że atmosfera panująca w ośrodku jest naprawdę wyjątkowa”, gdyż jego pedagodzy są „szczególnie zaangażowani i oddani sprawom dzieci i młodzieży”. Uczniowie i tym razem przygotowali wspaniały występ artystyczny, który zaprezentowali swojemu gościowi oraz koleżankom i kolegom. - W każdym człowieku tkwi jakiś talent, wystarczy go odkryć - skomentowała Małżonka Prezydenta, gratulując udanego przedsięwzięcia.

 

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. św. Jana Pawła II jest jedyną placówką na terenie powiatu leżajskiego kształcącą osoby z niepełnosprawnością intelektualną wszystkich stopni w wieku od 3 do 25 lat. Placówka promuje, wspiera i koordynuje udział uczniów w konkursach, olimpiadach i turniejach. Angażuje się też w rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym i socjalnym swoich podopiecznych oraz ich rodzin. - Chcę serdecznie pogratulować całej społeczności realizowania tak licznych projektów, zaangażowania w różne inicjatywy oraz wielu osiągnięć - mówiła Pierwsza Dama. Podczas spotkania z uczniami biorącymi udział w warsztatach Małżonka Prezydenta rozmawiała o tworzonych przez nich misternie zdobionych pisankach i dekoracyjnych ptakach z gliny, technikach plastycznych i różnym zastosowaniu form sztuki oraz uczyła się wykonywać własne prace. Zajęcia tego typu wspomagają ogólny rozwój młodzieży przebywającej pod opieką placówki oraz stanowią rodzaj samorealizacji oraz środek ekspresji.

 

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w warsztatach sensorycznych dla dzieci z autyzmem. Rozmawiała z pracownikami ośrodka m.in. o ich szczególnym przygotowaniu do pracy z podopiecznymi, które wymaga maksymalnego poziomu stałości i przewidywalności, zapewnienia komfortu sensorycznego, czy wsparcia w samodzielnej pracy. Pierwsza Dama korzystając z pomocy dydaktycznych dla nauczycieli miała okazję przekonać się, jak postrzegają świat osoby ze spektrum autyzmu. Chorzy dostrzegają każdy szczegół, ale widzenie całego obrazu jest już dla nich bardzo trudne, a zmiana zaakceptowanych schematów powoduje niepokój i lęk.

 

 

 

Małżonka Prezydenta dołączyła też do młodych aktorów, z którymi podczas próby kółka teatralnego, odczytała wiersz „Lokomotywa” oraz obserwowała przygotowania do spektaklu opracowywanego na Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych „Spory i wybory”. Podczas wizyty w Leżajsku Małżonka Prezydenta wyraziła szczególne uznanie dla współpracy, jaką ośrodek podejmuje z odpowiednimi placówkami zagranicznymi w Belgii, Finlandii, Anglii, Turcji, Rumunii, czy Grecji, a „której celem jest wymiana metod pracy oraz doświadczeń w zakresie wiedzy dydaktyczno-terapeutycznej. - Polska nie ma czego się wstydzić, a wiele krajów czerpie z naszych osiągnięć - mówiła Pierwsza Dama.

 

 

Placówka prowadzi zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania, rewalidacyjno-wychowawcze, przysosobienia do pracy oraz opiekę całodobową dla części wychowanków, a od 2017 roku działa Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy. - Jesteście Państwo niesamowici - powiedziała Pierwsza Dama, zwracając się do nauczycieli. - Profesjonalizm jest jednym z aspektów zawodu, ale jego drugą stroną jest empatia - kontynuowała. - Państwa praca to prawdziwe ukierunkowanie na drugiego człowieka, który ma bardzo specyficzne potrzeby. Nie mam też wątpliwości, że realizują państwo w praktyce naukę swojego patrona, który w swoim nauczaniu tak wiele miejsca poświęcał osobom niepełnosprawnym, chorym i cierpiącym, ale też wiele mówił o miłości i godności człowieka - wyjaśniła Agata Kornhauser-Duda. - Jan Paweł II powiedział, że troska o dziecko to pierwszy i podstawowy sprawdzian stosunku człowieka do człowieka. Państwo ten sprawdzian każdego dnia zdajecie celująco. Bardzo za to serdecznie dziękuję - zakończyła Pierwsza Dama. (KS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu