Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Piątek, 12 kwietnia 2019

Wielkanocne warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Wolbromiu

  |   Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu Pierwsza Dama odwiedziła podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu

Czas poprzedzający Święta Wielkonocne jest dla dzieci w niepełnosprawnością intelektualną wyjątkową okazją do poznawania polskich tradycji i wiosennych zabaw przy jednoczesnym podnoszeniu kompetencji poznawczych i społecznych. W Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Wolbromiu odbyły się warsztaty wielkanocne, a do udziału w nich została zaproszona Agata Kornhauser-Duda. - Zawsze mnie cieszy, kiedy mogę uczestniczyć w życiu codziennym danego ośrodka, jest to dla mnie najważniejsze doświadczenie - mówiła.

 

Zobacz także: Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Pierwsza Dama obejrzała kolorowy występ artystyczny przygotowany przez podopiecznych ośrodka oraz wzięła udział we wspólnej pisankowej zabawie. Kibicowała dzieciom i młodzieży biorącym udział w konkurencjach sportowych, a podczas zawodów manualnych wspólnie z wychowankami ośrodka dekorowała pisanki. Uczestnicy konkursów mogli też pochwalić się wiedzą na temat świątecznych tradycji i obyczajów. Zajęcia tego typu pomagają osobom z niepełnosprawnością intelektualną pobudzać wyobraźnię, a wywołany zabawą śmiech poprawia nastrój i podnosi poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

Nagrodzonym wielką radością uczestników i obserwatorów elementem spotkania był pojedynek kulinarny, w którym Pierwsza Dama wystartowała razem z podopiecznym OREW, Czesławem. W czasie zabaw sprawnościowych u dzieci i młodzieży poprawia się motoryka, koordynacja wzrokowo-ruchowa oraz zwiększa się wydolność organizmu. Wychowankowie placówki w przyjaznej atmosferze uczą się zdrowej rywalizacji i prawidłowych zachowań w zespole, funkcjonowania społecznego oraz integracji. Najmłodsze dzieci wzięły udział w ćwiczeniach relaksacyjnych z wykorzystaniem dużych piłek rehabilitacyjnych oraz zająć prowadzonych metodą K.Knilla, dzięki którym uczyły się świadomości własnego ciała, wrażliwości na wzajemnie wysyłane z terapeutą sygnały oraz komunikacji z otoczeniem.

 

 

Podczas wspólnego śniadania wielkanocnego Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z podopiecznymi ośrodka o emocjach towarzyszących im podczas warsztatów, a z pracownikami o realizowanych przez placówkę zadaniach edukacyjnych i zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Już od pierwszych dni życia podopiecznych wykazujących potrzebę stymulacji rozwoju zespół specjalistów organizuje zajęcia w ramach wczesnego wspomagania. Z tej formy terapii korzysta obecnie ponad osiemdziesięcioro dzieci. Wolbromskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną tworzy system opieki nie tylko nad osobami niepełnosprawnymi, ale też nad ich rodzinami, a po zakończeniu edukacji i rehabilitacji absolwenci OREW mają możliwość kontynuacji rehabilitacji w Warsztacie Terapii Zajęciowej lub Dziennym Centrum Aktywności.

 

 

 

W trakcie wizyty mówiono także o planowanej inwestycji mającej na celu kontynuację pomocy udzielanej osobom z niepełnosprawnością intelektualną po zakończeniu ich edukacji, a także mieszkalnictwa wspomaganego, będącego formą wsparcia, dzięki której niektórzy podopieczni będą mogli prowadzić samodzielne, niezależne życie w społeczności lokalnej. W OREW realizowana jest edukacja przedszkolna oraz szkolna dla osób w wieku od 2,5 do 25 lat, a praca z wychowankami prowadzona jest w formie grupowej oraz indywidualnej. W ramach ośrodka funkcjonuje 20 oddziałów edukacyjnych i 13 zespołów rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Wszystkim pracownikom i podopiecznym wolbromskiego ośrodka Pierwsza Dama życzyła zdrowych, wesołych, pogodnych Świat Wielkanocnych. - Żeby był to czas zatrzymania się, wyciszenia i chwil spędzony w gronie najbliższych - powiedziała. (KS)

 

 

Poleć znajomemu