Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Czwartek, 25 kwietnia 2019

Spotkanie Małżonki Prezydenta z młodymi przyjaciółmi pszczół

  |   Pierwsza Dama spotkała się z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” Pierwsza Dama spotkała się z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” Pierwsza Dama spotkała się z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” Pierwsza Dama spotkała się z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół” Pierwsza Dama spotkała się z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”

- Myślę, że konkurs spopularyzuje wiedzę o roli pszczół w środowisku naturalnym, bo nadal nie jest to wiedza powszechna - mówiła Pierwsza Dama podczas spotkania z laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu „Bliżej pszczół”. Inicjatywa oraz towarzysząca jej otwarta konferencja umożliwiają młodzieży pogłębianie wiedzy, uczestnictwo w dialogu naukowym z najważniejszymi specjalistami w tej dziedzinie, a także zdobycie cennych nagród.

 

 

Laureaci w dwóch kategoriach wiekowych, którzy odwiedzili Pałac Prezydencki opowiedzieli o przebiegu obu etapów konkursu oraz podzielili się z Pierwszą Damą ciekawostkami ukazującymi nieznaną stronę świata pszczół. Mówili też o zagrożeniach, jakie współczesny świat stwarza tym przydatnym owadom. Młodzi ludzie oraz ich opiekunowie podkreślali rolę pszczół w produkcji miodu, ale zwracali też uwagę na ich inne zadania, m.in. na zapylanie roślin. W przyrodzie ok. 80-90 proc. gatunków potrzebuje do rozmnażania owadów, a w Polsce funkcję tę pełnią właśnie pszczoły. Także one dostarczają wosku oraz propolisu stosowanego w kosmetyce i medycynie. Mimo, że temat pszczelarstwa nie należy do popularnych, szczególnie wśród młodych ludzi, uczniowie przyznali, że jest bardzo wciągający i łatwo może zamienić się w pasję.

 

 

Organizatorami cyklicznego przedsięwzięcia są Fundacja Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

 

Agata Kornhauser-Duda oprowadziła swoich gości po Pałacu Prezydenckim, pokazując im sale kolumnową i obrazową, antyszambrę, ogród zimowy, a także - rzadko udostępnianą zwiedzającym - prezydencką bibliotekę. Przybliżyła też rolę każdego z pomieszczeń oraz wyjaśniła zasady obowiązujące podczas spotkań oficjalnych. (KS)

 

Poleć znajomemu