Narzędzia dostępności

Dodatkowe narzędzia

Wtorek, 4 czerwca 2019

Wizyta Pierwszej Damy w Kielcach

  |   Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Pierwsza Dama obejrzała występ w wykonaniu podopiecznych ośrodka Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Po siedzibie ośrodka Małżonkę Prezydenta oprowadzili jego podopieczni Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Agata Kornhauser-Duda dołączyła do warsztatów plastycznych Agata Kornhauser-Duda dołączyła do warsztatów plastycznych Agata Kornhauser-Duda dołączyła do warsztatów plastycznych Po siedzibie ośrodka Małżonkę Prezydenta oprowadzili jego podopieczni Pierwsza Dama wspólnie z podopiecznymi ośrodka wykonała biżuterię z gliny Pierwsza Dama wspólnie z podopiecznymi ośrodka wykonała biżuterię z gliny Pierwsza Dama wspólnie z podopiecznymi ośrodka wykonała biżuterię z gliny Pierwsza Dama wspólnie z podopiecznymi ośrodka wykonała biżuterię z gliny Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach Wizyta Pierwszej Damy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kielcach

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła we wtorek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Kielcach. Spotkała się z dziećmi i młodzieżą, a także z pracownikami placówki oraz z rodzicami wychowanków.

 

 

– Jest mi ogromnie miło, że mogę tutaj gościć – powiedziała Pierwsza Dama, dziękując za ciepłe i serdeczne przyjęcie. Podczas zwiedzania siedziby ośrodka Małżonka Prezydenta zapoznała się z różnymi formami pracy z dziećmi dotkniętymi niepełnosprawnością. Spotkała się z podopiecznymi organizacji w miejscach ich terapii i nauki. – Bardzo się cieszę, że uczniowie mają tak wiele możliwości rozwijania zainteresowań i niewątpliwych talentów – mówiła Agata Kornhauser-Duda. Pierwsza Dama dołączyła do uczestników zajęć plastycznych, które rozwijają sprawności manualne i ruchowe, jak również dostarczają wiedzy o otaczającym świecie. Podczas wspólnego malowania letniego pejzażu Małżonka Prezydenta rozmawiała z uczniami o tańcu, ulubionej muzyce i wczorajszej wizycie młodzieży w Filharmonii. Ćwiczenia tego typu przynoszą podopiecznym ośrodka odprężenie oraz umiejętność pracy zespołowej budującej poczucie wspólnoty i bezpieczeństwa. W trakcie kolejnych warsztatów Pierwsza Dama uczyła się razem z młodymi ludźmi wykonywania przedmiotów z gliny. Wyrabianie kolorowej biżuterii było dla osób z niepełnosprawnością okazją do nauki koncentracji, cierpliwości i precyzji przy jednoczesnym rozwijaniu kreatywności i stymulacji procesów poznawczych. – To bardzo ważne, że każdy uczeń może we własnym tempie rozwijać umiejętności – podkreślała Pierwsza Dama. – Jestem pełna uznania dla Państwa pracy i misji – powiedziała, zwracając się do nauczycieli. Wcześniej podopieczni ośrodka zaprezentowali występ artystyczny przepełniony pozytywną energią, a uczestnicy zajęć tanecznych zaprosili Pierwszą Damę na parkiet.

 

 

 

Celem pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego jest nie tylko realizacja obowiązku szkolnego, ale przede wszystkim przystosowanie osób z niepełnoprawnością intelektualną do możliwie samodzielnego życia. Młodzi ludzie poznają zasady kierujące społeczeństwem, korzyści wynikające z różnorodnych form życia kulturalnego, a także uczą się akceptacji, zaradności i wiary we własne możliwości.

 

Na zakończenie wizyty Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w spotkaniu z pracownikami ośrodka oraz z rodzicami podopiecznych. (KS)

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu